Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Giới thiệu khoa
Khoa CNTT&TT được thành lập năm 2009 trên cơ sở tách từ khoa KTCN theo quyết định của Hiệu trưởng Trường ĐH Hồng Đức.
Là ấn phẩm được biên soạn nhân dịp kỷ niệm 20 năm truyền thống (24/9/1997 – 24/9/2017) Khoa CNTT&TT - Trường Đại học Hồng Đức, cung cấp những thông tin về quá trình xây dựng và phát triển Nhà trường, vun đắp và làm sâu sắc thêm các giá trị, truyền thống tạo nên thương hiệu Trường Đại học Hồng Đức....
1
Các tin khác