Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Thông báo số 1 về Hội thảo Quốc gia lần thứ XXI: Một số vấn đề chọn lọc của CNTT&TT
Cập nhật lúc: 08:17 PM ngày 01/03/2018
Hội thảo Quốc gia lần thứ XXI "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông" do Viện Công nghệ thông tin - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Trường Đại học Hồng Đức, đồng tổ chức tại thành phố Thanh Hóa - tỉnh Thanh Hóa từ ngày 27 đến ngày 28 tháng 7 năm 2018. Hội thảo là diễn đàn thường niên để những người làm công tác nghiên cứu, triển khai, giảng dạy và quản lý trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng và tìm kiếm sự hợp tác. Đặc biệt hội thảo khuyến khích các nhà khoa học trẻ, nghiên cứu sinh, học viên cao học tham gia báo cáo trao đổi kết quả nghiên cứu và học tập của mình. Hội thảo khuyến khích trưng bày giới thiệu các sản phẩm khoa học công nghệ và những kết quả nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn.

Hội thảo Quốc gia lần thứ XXI "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông" do Viện Công nghệ thông tin - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Trường Đại học Hồng Đức, đồng tổ chức tại thành phố Thanh Hóa - tỉnh Thanh Hóa từ ngày 27 đến ngày 28 tháng 7 năm 2018. Hội thảo là diễn đàn thường niên để những người làm công tác nghiên cứu, triển khai, giảng dạy và quản lý trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng và tìm kiếm sự hợp tác. Đặc biệt hội thảo khuyến khích các nhà khoa học trẻ, nghiên cứu sinh, học viên cao học tham gia báo cáo trao đổi kết quả nghiên cứu và học tập của mình. Hội thảo khuyến khích trưng bày giới thiệu các sản phẩm khoa học công nghệ và những kết quả nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn.

Thông báo số 1

Các chủ đề chính (nhưng không hạn chế) của Hội thảo


Các hệ thống thông minh

Công nghệ phần mềm

An toàn thông tin

Công nghệ mạng và mạng không dây

Mã nguồn mở

Công nghệ tri thức và tính toán mềm

Điện toán đám mây

Xử lý ảnh và kỹ thuật video

Giáo dục điện tử, đào tạo từ xa

Các công nghệ tính toán hiện đại

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Các hệ thống hỗ trợ ra quyết định

Các hệ thống nhúng

Tin-sinh học

Thực tại ảo

Cơ sở toán học của tin học

Các hệ thống tích hợp

Công nghệ thông tin trong kinh tế - xã hội


Một số mốc thời gian quan trọng của Hội thảo

  • Toàn văn báo cáo: 30/4/2018
  • Chấp nhận đăng kỷ yếu: 15/6/2018
  • Đăng ký tham dự: từ 1-15/7/2018
  • Xuất bản kỷ yếu hội thảo: 15/7/2018

Mọi thông tin về hội thảo xin mời liên hệ

Các đơn vị tài trợ (tính đến thời điểm hiện tại)

  • Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam
  • Viện Công nghệ thông tin
  • Trường Đại học Hồng Đức
  • Một số tổ chức và cá nhân khác

Kỷ yếu Hội thảo

Các bài gửi tham gia Hội thảo (theo định dạng của IEEE, gửi qua hệ thống EasyChair) có chất lượng tốt sau khi qua vòng phản biện sẽ được lựa chọn đăng kỷ yếu (xuất bản trước khi diễn ra Hội thảo, có mã số ISBN). Đặc biệt, hội thảo sẽ dành riêng một track cho những báo cáo viết bằng tiếng Anh. Sau hội thảo, những bài tốt nhất trong track này sẽ được giới thiệu chỉnh sửa, bổ sung bản đầy đủ để xét duyệt nhận đăng trên Tạp chí Tin học và Điều khiển học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam).

Kỷ yếu có ISBN được xuất bản bởi NXB Khoa học Kỹ thuật (Bộ Khoa học & Công nghệ)Sau hội thảo, những bài tốt nhất viết bằng tiếng Anh sẽ được giới thiệu chỉnh sửa, bổ sung bản đầy đủ để xét duyệt nhận đăng trên Tạp chí Tin học và Điều khiển học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)

Nội dung chi tiết thông báo số 1 xem tại đây!


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing