Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Hội thi Tin học trẻ Tỉnh Thanh Hóa - Lần thứ XXI năm 2018
Cập nhật lúc: 12:04 PM ngày 12/06/2018
Danh sách phòng thi và thời gian thi của thí sinh dự thi vòng sơ loại khối Tiểu học

Chi tiết thời gian thi, phòng thi, ca thi và danh sách vòng thi sơ loại:

+ Ca 1: 7h30 – 8h

            - Chi tiết danh sách phòng thi 401 A5.....

            - Chi tiết danh sách phòng thi 402 A5....

+ Ca 2: 8h15 – 8h45

            - Chi tiết danh sách phòng thi 401 A5 ....

            - Chi tiết danh sách phòng thi 402 A5.....

+ Ca 3: 9h – 9h30h

             - Chi tiết danh sách phòng thi 401 A5....

             - Chi tiết danh sách phòng thi 402 A5......

 

  + Xem file tổng hợp chung...  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing