Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Hội thi tin học trẻ toàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ 21 - Năm 2018
Cập nhật lúc: 12:01 PM ngày 12/06/2018
Kết quả vòng loại khối TIỂU HỌC - Hội thi Tin học trẻ toàn tỉnh lần thứ 21 - Năm 2018

 

KẾT QUẢ THI VÒNG LOẠI KHỐI TIỂU HỌC
HỘI THI TIN HỌC TRẺ TOÀN TỈNH LẦN THƯ XXI NĂM 2018


Ghi chú:
+ Các thí sinh có điểm thi ≥ 15 sẽ tiếp tục thi vòng chính thức vào 7h30 sáng ngày 13/06/2018
+ Thí sinh tập trung lúc 7h:00 tại Hội trường 102 nhà A5 dự lễ khai mạc Hội thi

(chi tiết danh sách phòng thi ngày 13/6/2018 ... )

 

TT

SBD

Họ Tên

Năm sinh

Lớp

Đơn vị

Điểm

1

u333

  Minh

Thương

2007

5B

Trường TH Hà Lai, huyện Hà Trung

34

2

v326

Nguyễn Đình 

Minh

18/08/2007

5A3

Trường TH Đông Thọ, Tp Thanh Hóa

32

3

e279

Lê Minh 

Uyên

21/12/2007

5C

Trường TH Đông Vệ 2, Tp Thanh Hóa

32

4

c302

Nguyễn Nhân 

Hòa

17/10/2008

4E

Trường TH Điện Biên 1, Tp Thanh Hóa

31

5

r303

Nguyễn Trọng 

Kiên

28/2/2008

4E

Trường TH Điện Biên 1, Tp Thanh Hóa

31

6

d238

Nguyễn Huyền 

Trang

19/11/2008

4A1

Trường TH Ba Đình, Tp Thanh Hóa

31

7

s298

Lê Minh 

Diệp

29/7/2008

4E

Trường TH Điện Biên 1, Tp Thanh Hóa

30

8

m334

Lương Thảo

Hiền

2007

5A

Trường Tiểu học Hà Lai , huyện Hà Trung

30

9

z003

Phạm Ngọc

Lan

13/7/2007

5A

Trường TH Thị Trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn

30

10

k335

Hoàng Lê Diệu

Linh

2007

5B

Trường Tiểu học Hà Lai , huyện Hà Trung

30

11

m229

Lê Hoàng 

Nam

 

5D

Trường TH Đông Cương, Tp Thanh Hóa

30

12

b182

Đỗ Lê 

Duy

25/03/2007

5I

Trường TH Nguyễn Văn Trỗi, Tp Thanh Hóa

29

13

e006

Lý Diệu

Linh

25/11/2007

5B

Trường TH Thị Trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn

29

14

q001

Mai Nguyễn Quang

Anh

 

5A

Trường TH Tây Hồ, huyện Thọ Xuân

28

15

p231

Lê Thị Thu 

 

5D

Trường TH Đông Cương, Tp Thanh Hóa

28

16

s004

Mai Trung

Kiên

23/2/2007

5A

Trường TH Thị Trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn

28

17

m166

Nguyễn Xuân 

Lâm

7/10/2007

5B

Trường TH Herman Greiner, Tp Thanh Hóa

28

18

z339

Nguyễn Văn

Long

2007

5B

Trường Tiểu học Hà Long 2 , huyện Hà Trung

28

19

g118

Lê Thị Phương 

Nga

27/7/2007

5B

Trường TH Hoàng Hoa Thám, Tp Thanh Hóa

28

20

h163

Trần Lê Ngọc 

Thọ

17/06/2007

5A

Trường TH Herman Greiner, Tp Thanh Hóa

28

21

a275

Nguyễn Thị Anh 

Thư

28/07/2008

4B

Trường TH Đông Vệ 2, Tp Thanh Hóa

28

22

v095

Phùng Đức 

Anh

18/12/2008

4A2

Trường TH Trần Phú, Tp Thanh Hóa

27

23

h331

Hàn Thị Mai 

Hoa

3/5/2007

5A6

Trường TH Đông Thọ, Tp Thanh Hóa

27

24

c239

Lê Minh 

Huy

12/4/2008

4A1

Trường TH Ba Đình, Tp Thanh Hóa

27

25

a002

Hoàng Vũ Trà

My

 

5A

Trường TH Tây Hồ, huyện Thọ Xuân

27

26

b224

Lê Trần Khánh 

Linh

 

5A

Trường TH Đông Cương, Tp Thanh Hóa

26

27

d007

Trần Tuấn

Minh

27/10/2007

5B

Trường TH Thị Trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn

26

28

x005

Nguyễn Thị Linh

My

20/7/2007

5A

Trường TH Thị Trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn

26

29

b266

Chu Yến 

Nhi

26/07/2007

5A5

Trường TH Ba Đình, Tp Thanh Hóa

26

30

c218

Lê Xuân 

Tiến

 

4B

Trường TH Đông Cương, Tp Thanh Hóa

26

31

t327

Nguyễn Việt Anh 

Tuấn

30/09/2007

5A3

Trường TH Đông Thọ, Tp Thanh Hóa

26

32

r324

Ninh Quang 

Vinh

3/4/2007

5A3

Trường TH Đông Thọ, Tp Thanh Hóa

26

33

s256

Trần Doãn 

Dũng

20/09/2008

4A4

Trường TH Ba Đình, Tp Thanh Hóa

25

34

p168

Lê Hồng 

Phúc

16/08/2006

5B

Trường TH Herman Greiner, Tp Thanh Hóa

25

35

t180

Nguyễn Nhật 

Quang

5/2/2007

5C

Trường TH Nguyễn Văn Trỗi, Tp Thanh Hóa

25

36

c008

Mai Dạ

Thảo

16/12/2007

5B

Trường TH Thị Trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn

25

37

a254

Lê Huyền 

Thư

6/11/2008

4A3

Trường TH Ba Đình, Tp Thanh Hóa

25

38

y225

Lê Quốc 

Anh

 

5B

Trường TH Đông Cương, Tp Thanh Hóa

24

39

a296

Nguyễn Lê Vân 

7/1/2008

4C

Trường TH Điện Biên 1, Tp Thanh Hóa

24

40

x215

Hoàng Thị 

Hồng

 

4A

Trường TH Đông Cương, Tp Thanh Hóa

24

41

q064

Trần Phương  

Nam

9/11/2008

4A6

Trường TH Điện Biên 2, Tp Thanh Hóa

24

42

p315

Nguyễn Thế 

5/5/2008

4A4

Trường TH Đông Thọ, Tp Thanh Hóa

24

43

t222

Vũ Việt 

Anh

 

4C

Trường TH Đông Cương, Tp Thanh Hóa

23

44

r219

Nguyễn Hữu 

Đạt

 

4B

Trường TH Đông Cương, Tp Thanh Hóa

23

45

p336

Trịnh Ngọc

Duy

2007

5B

Trường Tiểu học Hà Ngọc , huyện Hà Trung

23

46

x236

Lê Tuấn

Kiệt

 

5D

Trường TH Đông Cương, Tp Thanh Hóa

23

47

u228

Nguyễn Xuân 

Mai

 

5C

Trường TH Đông Cương, Tp Thanh Hóa

23

48

e342

Nguyễn Trọng Tuệ

Minh

2007

4A

Trường Tiểu học Hà Đông, huyện Hà Trung

23

49

b161

Lường Ngọc Hải 

Phong

4/11/2007

5A

Trường TH Herman Greiner, Tp Thanh Hóa

23

50

y162

Đỗ Minh 

Quân

6/12/2007

5A

Trường TH Herman Greiner, Tp Thanh Hóa

23

51

g223

Trần Thị Thảo 

Quế

 

4C

Trường TH Đông Cương, Tp Thanh Hóa

23

52

h100

Trương Mạnh 

Tuân

19/10/2008

4B

Trường TH Hoàng Hoa Thám, Tp Thanh Hóa

23

53

a233

Nguyễn Ngọc Như 

Ý

 

5D

Trường TH Đông Cương, Tp Thanh Hóa

23

54

g181

Phan Lưu Quỳnh 

Anh

20/10/2007

5H

Trường TH Nguyễn Văn Trỗi, Tp Thanh Hóa

22

55

u270

Nguyễn Bá Hoàng 

Anh

20/09/2007

5A

Trường TH Đông Vệ 2, Tp Thanh Hóa

22

56

c323

Nguyễn Thu 

Hương

15/11/2007

5A3

Trường TH Đông Thọ, Tp Thanh Hóa

22

57

m271

Nguyễn Hoàng 

Linh

11/5/2008

4B

Trường TH Đông Vệ 2, Tp Thanh Hóa

22

58

s319

Hoàng Phương 

Nam

20/04/2008

4A6

Trường TH Đông Thọ, Tp Thanh Hóa

22

59

q232

Lê Ngọc 

Phát

 

5D

Trường TH Đông Cương, Tp Thanh Hóa

22

60

a170

Nguyễn Hoàng 

Quý

23/01/2008

4D

Trường TH Nguyễn Văn Trỗi, Tp Thanh Hóa

22

61

h184

Ngô Ngọc 

Tài

13/08/2007

5I

Trường TH Nguyễn Văn Trỗi, Tp Thanh Hóa

22

62

v221

Nguyễn Minh 

Tâm

 

4C

Trường TH Đông Cương, Tp Thanh Hóa

22

63

e174

Lê Văn 

Anh

23/01/2007

5B

Trường TH Nguyễn Văn Trỗi, Tp Thanh Hóa

21

64

n206

Ngô Ngọc Trang 

Anh

 

 

Trường TH Minh Khai 1, Tp Thanh Hóa

21

65

z234

Nguyễn Thị Lan 

Anh

 

5D

Trường TH Đông Cương, Tp Thanh Hóa

21

66

e258

Lê Đức 

Anh

2/1/2008

4A5

Trường TH Ba Đình, Tp Thanh Hóa

21

67

d280

Lê Thị Ngọc 

Anh

21/11/2008

4B

Trường TH Đông Vệ 2, Tp Thanh Hóa

21

68

u291

Đinh Nhật Ý 

Anh

10/12/2008

4A

Trường TH Điện Biên 1, Tp Thanh Hóa

21

69

f325

Thi Thị Hải 

Anh

1/7/2007

5A3

Trường TH Đông Thọ, Tp Thanh Hóa

21

70

g265

Nguyễn Quang 

Đạt

5/2/2007

5A3

Trường TH Ba Đình, Tp Thanh Hóa

21

71

k188

Nguyễn Tuấn Hoàng 

Duy

21/01/2008

4C

Trường TH Lê Văn Tám, Tp Thanh Hóa

21

72

f220

Trần Đình 

Giang

 

4C

Trường TH Đông Cương, Tp Thanh Hóa

21

73

p105

Lê Thu 

6/2/2008

4C

Trường TH Hoàng Hoa Thám, Tp Thanh Hóa

21

74

k209

Lê Xuân Nam 

Hải

28/05/2007

5E

Trường TH Minh Khai 1, Tp Thanh Hóa

21

75

q337

Đỗ Gia

Hiếu

2007

5A

Trường Tiểu học Hà Ngọc , huyện Hà Trung

21

76

v158

Hoàng Trọng 

Kiên

19/09/2007

5A

Trường TH Herman Greiner, Tp Thanh Hóa

21

77

b245

Vũ Phạm Phương 

Linh

13/09/2008

4A2

Trường TH Ba Đình, Tp Thanh Hóa

21

78

y288

Trịnh Thị Khánh 

Ly

2/3/2008

4A

Trường TH Điện Biên 1, Tp Thanh Hóa

21

79

b203

Đỗ Trọng 

Nhân

21/07/2007

5D

Trường TH Lê Văn Tám, Tp Thanh Hóa

21

80

v263

Nguyễn Tô Mai 

Phương

8/7/2007

5A3

Trường TH Ba Đình, Tp Thanh Hóa

21

81

x341

Hoàng Viết

Qúy

2007

5B

Trường Tiểu học Hà Đông, huyện Hà Trung

21

82

v305

Nguyễn Mạnh 

Quyền

9/2/2008

4A1

Trường TH Đông Thọ, Tp Thanh Hóa

21

83

c281

Đinh Phương 

Yến

28/01/2008

4B

Trường TH Đông Vệ 2, Tp Thanh Hóa

21

84

q106

Lê Phương 

Anh

27/01/2008

4C

Trường TH Hoàng Hoa Thám, Tp Thanh Hóa

20

85

n248

Lê Đức 

Anh

3/11/2008

4A2

Trường TH Ba Đình, Tp Thanh Hóa

20

86

z276

Lê Nhật 

Anh

15/06/2007

5B

Trường TH Đông Vệ 2, Tp Thanh Hóa

20

87

p252

Bùi Trường 

Bách

28/06/2008

4A3

Trường TH Ba Đình, Tp Thanh Hóa

20

88

p273

Nguyễn Tiến 

Dũng

17/01/2007

5B

Trường TH Đông Vệ 2, Tp Thanh Hóa

20

89

a128

Lê Trần Đăng 

Dương

5/11/2008

4C

Trường TH Minh Khai 2, Tp Thanh Hóa

20

90

n269

Lê Bảo 

Duy

6/3/2007

5C

Trường TH Đông Vệ 2, Tp Thanh Hóa

20

91

e216

Nguyễn Mạnh 

Hưng

 

4A

Trường TH Đông Cương, Tp Thanh Hóa

20

92

g244

Đỗ Gia

Khánh

13/01/2008

4A2

Trường TH Ba Đình, Tp Thanh Hóa

20

93

t159

Tống Chung 

Kiên

25/06/2007

5A

Trường TH Herman Greiner, Tp Thanh Hóa

20

94

s235

Lê Thị Thảo 

Linh

 

5D

Trường TH Đông Cương, Tp Thanh Hóa

20

95

r093

Hoàng Bình 

Minh

25/08/2007

5A5

Trường TH Trần Phú, Tp Thanh Hóa

20

96

s340

Hoàng Thị

Nga

2007

5A

Trường Tiểu học Hà Đông, huyện Hà Trung

20

97

t075

Quế Minh 

Thành

12/8/2008

4D

Trường TH Tân Sơn, Tp Thanh Hóa

20

98

k272

Phạm Minh 

Trà

12/2/2007

5B

Trường TH Đông Vệ 2, Tp Thanh Hóa

20

99

k104

Dương Thiệu 

Anh

16/10/2008

4C

Trường TH Hoàng Hoa Thám, Tp Thanh Hóa

19

100

x278

Lê Đình 

Dũng

12/6/2007

5C

Trường TH Đông Vệ 2, Tp Thanh Hóa

19

101

r261

Nguyễn Ngọc 

Hòa

10/1/2007

5A1

Trường TH Ba Đình, Tp Thanh Hóa

19

102

t243

Cao Hoàng 

Nhật

11/4/2008

4A1

Trường TH Ba Đình, Tp Thanh Hóa

19

103

e090

Trịnh Hoàng Nhất 

Phong

7/3/2007

5A3

Trường TH Trần Phú, Tp Thanh Hóa

19

104

h058

Phạm Hữu 

Tuân

19/10/2008

4A5

Trường TH Điện Biên 2, Tp Thanh Hóa

19

105

h268

Lê Huy An  

Hiếu

23/2/2007

5C

Trường TH Đông Vệ 2, Tp Thanh Hóa

18

106

x173

Đinh Việt 

Hoàng

3/3/2007

5A

Trường TH Nguyễn Văn Trỗi, Tp Thanh Hóa

18

107

h310

Vũ Đức 

Lâm

17/09/2008

4A4

Trường TH Đông Thọ, Tp Thanh Hóa

18

108

h247

Trần Thị Khánh 

Linh

16/12/2008

4A2

Trường TH Ba Đình, Tp Thanh Hóa

18

109

u060

Mai Xuân 

Lộc

16/06/2008

4A6

Trường TH Điện Biên 2, Tp Thanh Hóa

18

110

b098

Lê Doãn 

Mạnh

30/10/2008

4A

Trường TH Hoàng Hoa Thám, Tp Thanh Hóa

18

111

f031

Cao Minh 

Quân

28/11/2007

5A1

Trường TH Điện Biên 2, Tp Thanh Hóa

18

112

r072

Trịnh Anh 

Quân

31/7/2008

4B

Trường TH Tân Sơn, Tp Thanh Hóa

18

113

y120

Nguyễn Đình  

Thắng

11/2/2009

3C

Trường TH Minh Khai 2, Tp Thanh Hóa

18

114

b329

Lê Thu 

Trang

9/5/2007

5A3

Trường TH Đông Thọ, Tp Thanh Hóa

18

115

g307

Nguyễn Thanh 

21/02/2008

4A4

Trường TH Đông Thọ, Tp Thanh Hóa

18

116

s172

Hoàng Ngọc 

Tuấn

2/6/2008

4I

Trường TH Nguyễn Văn Trỗi, Tp Thanh Hóa

18

117

p294

Lê Quỳnh 

Anh

4/1/2008

4B

Trường TH Điện Biên 1, Tp Thanh Hóa

18

118

a065

Lê Đức 

Bình

 

5B

TH Nguyễn Bá Ngọc, Tp Thanh Hóa

17

119

z318

Mai Tiến 

Đạt

19/01/2008

4A6

Trường TH Đông Thọ, Tp Thanh Hóa

17

120

z171

Trần Minh 

Dũng

28/01/2008

4D

Trường TH Nguyễn Văn Trỗi, Tp Thanh Hóa

17

121

g076

Đỗ Cát 

Linh

16/2/2008

4D

Trường TH Tân Sơn, Tp Thanh Hóa

17

122

r282

Nguyễn Trịnh Hạ 

Linh

21/01/2008

4C

Trường TH Đông Vệ 2, Tp Thanh Hóa

17

123

z108

Bùi Đức Thanh 

Tùng

10/3/2008

4C

Trường TH Hoàng Hoa Thám, Tp Thanh Hóa

17

124

m313

Cao Bá 

18/08/2008

4A4

Trường TH Đông Thọ, Tp Thanh Hóa

17

125

a107

Dương Bảo 

Anh

5/7/2008

4C

Trường TH Hoàng Hoa Thám, Tp Thanh Hóa

17

126

s277

Nguyễn Minh 

Hiếu

8/1/2007

5C

Trường TH Đông Vệ 2, Tp Thanh Hóa

16

127

n311

Hà Nam 

Khánh

10/3/2008

4A4

Trường TH Đông Thọ, Tp Thanh Hóa

16

128

t012

Nguyễn Tuấn

Minh

3/9/2007

5A1

Trường TH Điện Biên 2, Tp Thanh Hóa

16

129

x131

Trịnh Quang 

Minh

22/01/2008

4B

Trường TH Minh Khai 2, Tp Thanh Hóa

16

130

n290

Trương Sĩ Bảo 

Nam

25/11/2008

4A

Trường TH Điện Biên 1, Tp Thanh Hóa

16

131

d322

Vũ Minh 

Nguyệt

17/10/2007

5A3

Trường TH Đông Thọ, Tp Thanh Hóa

16

132

x152

Hà Lê 

Tân

6/11/2007

5A

Trường TH Đông Hải 1, Tp Thanh Hóa

16

133

c071

Mai Phương 

Thảo

25/8/2008

4B

Trường TH Tân Sơn, Tp Thanh Hóa

16

134

u312

Hoàng Minh 

Tiến

3/7/2008

4A4

Trường TH Đông Thọ, Tp Thanh Hóa

16

135

u186

Nguyễn Mai

Thanh

13/9/2007

5E

Trường TH Nguyễn Văn Trỗi, Tp Thanh Hóa

16

136

s109

Hoàng Hà 

Anh

24/7/2008

4D

Trường TH Hoàng Hoa Thám, Tp Thanh Hóa

15

137

d112

Trần Minh  

Ánh

30/05/2007

5A

Trường TH Hoàng Hoa Thám, Tp Thanh Hóa

15

138

f241

Lê Bảo 

Châu

19/02/2008

4A1

Trường TH Ba Đình, Tp Thanh Hóa

15

139

z192

Nguyễn Huy 

Hoàng

17/04/2008

4D

Trường TH Lê Văn Tám, Tp Thanh Hóa

15

140

a338

Phạm Thị Phương

2007

5A

Trường Tiểu học Hà Ngọc, huyện Hà Trung

15

141

k146

Nguyễn Đức 

Minh

31/07/2009

3B

Trường TH Đông Hải 1, Tp Thanh Hóa

15

142

m187

Lê Thiện 

Vinh

30/01/2008

4C

Trường TH Lê Văn Tám, Tp Thanh Hóa

15

143

q274

Tô Minh 

Đức

22/07/2007

5A

Trường TH Đông Vệ 2, Tp Thanh Hóa

14

144

m103

Đỗ Gia 

Hân

30/9/2008

4C

Trường TH Hoàng Hoa Thám, Tp Thanh Hóa

14

145

u249

Nguyễn Thanh 

Hường

3/3/2008

4A3

Trường TH Ba Đình, Tp Thanh Hóa

14

146

s193

Nguyễn Đồng Đăng 

Khoa

25/12/2008

4D

Trường TH Lê Văn Tám, Tp Thanh Hóa

14

147

x026

Trịnh Thị Khánh 

Linh

7/10/2007

5A1

Trường TH Điện Biên 2, Tp Thanh Hóa

14

148

y309

Nguyễn Văn 

Lộc

26/12/2008

4A4

Trường TH Đông Thọ, Tp Thanh Hóa

14

149

c029

Nguyễn Hồng

Ngọc

30/09/2007

5A1

Trường TH Điện Biên 2, Tp Thanh Hóa

14

150

n101

Lê Hà 

Anh

11/5/2008

4B

Trường TH Hoàng Hoa Thám, Tp Thanh Hóa

13

151

y246

Hoàng Văn Minh 

Cường

11/3/2008

4A2

Trường TH Ba Đình, Tp Thanh Hóa

13

152

q316

Tạ Nguyễn Thu 

Giang

6/4/2008

4A5

Trường TH Đông Thọ, Tp Thanh Hóa

13

153

e132

Lê Thị Thu 

Huyền

31/01/2008

4B

Trường TH Minh Khai 2, Tp Thanh Hóa

13

154

e069

Hoàng Đại 

Lâm

7/1/2008

4B

Trường TH Tân Sơn, Tp Thanh Hóa

13

155

c134

Lê Nguyễn  

Mạnh

24/05/2008

4B

Trường TH Minh Khai 2, Tp Thanh Hóa

13

156

t306

Nguyễn Anh 

19/01/2008

4A1

Trường TH Đông Thọ, Tp Thanh Hóa

13

157

p147

Nguyễn Bá 

Tùng

2/1/2008

4A

Trường TH Đông Hải 1, Tp Thanh Hóa

13

158

k314

Nguyễn Hoàng 

9/10/2008

4A4

Trường TH Đông Thọ, Tp Thanh Hóa

13

159

p189

Lê Thị Minh 

Anh

19/05/2008

4D

Trường TH Lê Văn Tám, Tp Thanh Hóa

12

160

f073

Lê Quang 

Huy

20/2/2008

4D

Trường TH Tân Sơn, Tp Thanh Hóa

12

161

c092

Đoàn Thị Huyền 

Nhi

30/07/2007

5A5

Trường TH Trần Phú, Tp Thanh Hóa

12

162

h289

Mai Trọng 

Đạt

1/12/2008

4A

Trường TH Điện Biên 1, Tp Thanh Hóa

11

163

d133

Lê Minh 

Đức

24/04/2008

4B

Trường TH Minh Khai 2, Tp Thanh Hóa

11

164

b140

Nguyễn Lê Ly 

Na

11/4/2007

5B

Trường TH Minh Khai 2, Tp Thanh Hóa

11

165

e048

Hoàng Ngọc 

Tuấn

18/12/2007

5A3

Trường TH Điện Biên 2, Tp Thanh Hóa

11

166

u123

Nguyễn Khánh Đăng 

Tùng

16/10/2008

4A

Trường TH Minh Khai 2, Tp Thanh Hóa

11

167

z087

Lê Hoàng 

Anh

24/04/2007

5A2

Trường TH Trần Phú, Tp Thanh Hóa

9

168

q190

Nguyễn Thùy 

Hương

7/1/2008

4D

Trường TH Lê Văn Tám, Tp Thanh Hóa

9

169

n059

Trần Hoàng Xuân 

Khương

23/01/2008

4A6

Trường TH Điện Biên 2, Tp Thanh Hóa

9

170

t117

Nguyễn Trần Yến 

Vy

16/02/2007

5E

Trường TH Hoàng Hoa Thám, Tp Thanh Hóa

9

171

m145

Nguyễn Tiến 

Đạt

9/7/2009

3B

Trường TH Đông Hải 1, Tp Thanh Hóa

8

172

s067

Nguyễn Thanh 

Quý

15/11/2009

3E

Trường TH Tân Sơn, Tp Thanh Hóa

7

173

r009

Lê Văn Thái

An

14/10/2007

5A1

Trường TH Điện Biên 2, Tp Thanh Hóa

Vắng

174

a044

Nguyễn Trung 

An

12/2/2007

5A2

Trường TH Điện Biên 2, Tp Thanh Hóa

Vắng

175

g097

Nguyễn Bình 

An

23/6/2008

4A

Trường TH Hoàng Hoa Thám, Tp Thanh Hóa

Vắng

176

f010

Bùi Châu

Anh

7/10/2007

5A1

Trường TH Điện Biên 2, Tp Thanh Hóa

Vắng

177

v011

Nguyễn Ngọc Minh

Anh

24/12/2007

5A1

Trường TH Điện Biên 2, Tp Thanh Hóa

Vắng

178

g013

Đậu Quang

Anh

12/6/2007

5A1

Trường TH Điện Biên 2, Tp Thanh Hóa

Vắng

179

b014

Trần Đức

Anh

14/10/2007

5A1

Trường TH Điện Biên 2, Tp Thanh Hóa

Vắng

180

y015

Vũ Quốc

Anh

9/1/2007

5A1

Trường TH Điện Biên 2, Tp Thanh Hóa

Vắng

181

d049

Phạm Quỳnh  

Anh

5/4/2007

5A4

Trường TH Điện Biên 2, Tp Thanh Hóa

Vắng

182

r051

Lê Quỳnh 

Anh

12/8/2007

5A6

Trường TH Điện Biên 2, Tp Thanh Hóa

Vắng

183

c113

Lê Phương 

Anh

16/01/2007

5A

Trường TH Hoàng Hoa Thám, Tp Thanh Hóa

Vắng

184

v137

Nguyễn Ngọc 

Anh

1/12/2007

5C

Trường TH Minh Khai 2, Tp Thanh Hóa

Vắng

185

t138

Nguyễn Thế 

Anh

24/07/2007

5C

Trường TH Minh Khai 2, Tp Thanh Hóa

Vắng

186

r156

Nguyễn Đỗ Duy 

Anh

4/7/2007

5B

Trường TH Đông Hải 1, Tp Thanh Hóa

Vắng

187

v179

Trịnh Lan 

Anh

17/08/2007

5C

Trường TH Nguyễn Văn Trỗi, Tp Thanh Hóa

Vắng

188

e237

Đoàn Lê 

Anh

24/04/2008

4A1

Trường TH Ba Đình, Tp Thanh Hóa

Vắng

189

r240

Nguyễn Hoàng Châu 

Anh

12/2/2008

4A1

Trường TH Ba Đình, Tp Thanh Hóa

Vắng

190

y267

Nguyễn Thị Mai 

Anh

10/12/2007

5A6

Trường TH Ba Đình, Tp Thanh Hóa

Vắng

191

z045

Đào Xuân 

Bách

15/11/2007

5A2

Trường TH Điện Biên 2, Tp Thanh Hóa

Vắng

192

k083

Hoàng Gia 

Bảo

24/9/2007

5C

Trường TH Tân Sơn, Tp Thanh Hóa

Vắng

193

f157

Lê Thị Tâm 

Bình

16/06/2007

5A

Trường TH Herman Greiner, Tp Thanh Hóa

Vắng

194

h016

Đới Thị Minh

Châu

8/9/2007

5A1

Trường TH Điện Biên 2, Tp Thanh Hóa

Vắng

195

u081

Phạm Minh 

Châu

22/7/2007

5B

Trường TH Tân Sơn, Tp Thanh Hóa

Vắng

196

p126

Nguyễn Bảo 

Châu

10/6/2008

4C

Trường TH Minh Khai 2, Tp Thanh Hóa

Vắng

197

z066

Lê Nguyễn Thảo 

Chi

3/10/2009

3E

Trường TH Tân Sơn, Tp Thanh Hóa

Vắng

198

f136

Đặng Trường 

Chinh

19/09/2007

5C

Trường TH Minh Khai 2, Tp Thanh Hóa

Vắng

199

n017

Phạm Thành

Công