Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Quy định về CTHSSV, Ngoại trú, hướng dẫn thực hiện chính sách 2018-2019
Cập nhật lúc: 08:41 AM ngày 15/06/2019
Quy định về CTHSSV, Ngoại trú, hướng dẫn thực hiện chính sách 2018-2019

1. Quy chế công tác học sinh sinh viên 2018-2019 xem tại đây

2. Quy định về công tác ngoại trú HSSV 2018-2019 xem tại đây

3. Hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách 2018-2019 xem tại đây.

 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing