Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Thông tin hoạt động
Trong không khí phấn khởi của những ngày đầu năm mới 2017, Xuân Đinh Dậu đang đến gần, tỉnh Thanh Hoá hân hoan chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh (03/02/1930 - 03/02/2017), chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hoá (20/02/1947 - 20/02/2017). Ngày 14/ 01/2017 Đảng bộ Trường Đại học Hồng Đức đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2016 và triến khai học tập, quán triệt Nghị quyết TW4 khoá XII.
1
Các tin khác