Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Sơ đồ cơ cấu tổ chức Ban quản lý NƠSV
Cập nhật lúc: 09:54 AM ngày 03/01/2018

Ban Quản lý nhà ở sinh viên

1- Ông: Đàm Văn Vạn,                                                         Chức vụ: Trưởng ban

2- Ông: Lê Hữu Khuê                                                           Chức vụ: Phó trưởng ban

* Tổ Quản lý nội trú:

1- Bà: Hứa Thị Ngọc, Cử nhân Văn Hoá                         Chức vụ: Tổ trưởng

2- Bà: Hoàng Thị Hưng, Đại học SP toán                        Chức vụ: Tổ phó

3- Bà: Nguyễn Thị Huyền, Cử nhân kế toán                  Chức vụ: Kế toán

4- Bà: Vũ Thị Thuý                                                           Chức vụ: Quản lý phòng

5- Bà: Lê Thị Gái                                                              Chức vụ: Phụ trách môi trường

6- Bà: Phạm Thị Tuyết                                                      Chức vụ: NV môi trường

7- Bà: Nguyễn Thị Diệu                                                    Chức vụ: NV môi trường

* Tổ Kỹ thuật - Bảo vệ:

1-Ông: Lê Công Hiển, Kỹ sư điện                                     Chức vụ: Tổ trưởng

2- Bà: Trần Thị Thu Thủy, Kỹ sư CNTT                            Chức vụ: Tổ phó

3-Ông: Trịnh Ngọc Thắng, Trung cấp điện                       Chức vụ: NV kỹ thuật điện

4- Ông: Trần Văn Cường                                                  Chức vụ: NV bảo vệ

5- Ông: Lê Xuân Trường                                                   Chức vụ: NV bảo vệ


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing