Nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh của Trường Đại học Hồng Đức

Cập nhật lúc: 10:56 CH ngày 01/06/2020

Trong tháng 5/2020, Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa đã tổ chức đánh giá, nghiệm thu 04 đề tài cấp tỉnh do Trường Đại học Hồng Đức chủ trì:

        1) Đề tài: Nghiên cứu chọn tạo giống ngô lai mới, ngắn ngày, năng suất cao, chống chịu tốt, thích hợp với các vùng trồng ngô tỉnh Thanh Hóa.

Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Văn Ninh, Phó Trưởng khoa Nông Lâm Ngư nghiệp.

Đề tài đã chọn tạo được 3 giống ngô lai mới, ngắn ngày, ít nhiễm sâu bệnh, chống đổ tốt, năng suất cao (≥ 65 tạ/ha), thích hợp cho sản xuất các vùng trồng ngô tỉnh Thanh Hóa, đồng thời đã xây dựng được Bản hướng dẫn kỹ thuật thâm canh giống ngô lai mới, năng suất ≥ 65 tạ/ha tại tỉnh Thanh Hóa. Đặc biệt, một số sản phẩm tiêu biểu của đề tài như: Đã chọn tạo được 01 giống ngô lai mới QT55 năng suất cao được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận sản xuất thử tại các tỉnh Bắc Trung Bộ; xây dựng được mô hình thâm canh giống ngô lai mới, năng suất cao tại tỉnh Thanh Hóa; ngoài ra, đề tài đã công bố 05 bài báo trên tạp chí chuyên ngành (01 bài báo trên tạp chí quốc tế và 04 bài báo trên tạp chí trong nước); tham gia đào tạo 03 thạc sĩ đã bảo vệ thành công và tham gia đào tạo 06 sinh viên đại học.

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu của đề tài, Hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh đã đánh giá đề tài đạt loại Xuất sắc.

2) Đề tài: Nghiên cứu giải pháp phát triển sản xuất và tiêu thụ nông sản đặc trưng, đặc sản của các huyện miền núi Thanh Hóa qua kênh phân phối hiện đại.

Chủ nhiệm đề tài: TS. Ngô Chí Thành, Trưởng phòng QLKH&CN.

Đề tài đã đánh giá được thực trạng sản xuất và tiêu thụ nông sản đặc trưng, đặc sản của các huyện miền núi Thanh Hóa; xây dựng được giải pháp phát triển sản xuất và tiêu thụ nông sản đặc trưng, đặc sản của các huyện miền núi Thanh Hóa qua kênh phân phối hiện đại; xây dựng được 02 mô hình phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông sản đặc trưng, đặc sản các huyện miền núi Thanh Hóa. Một số sản phẩm tiêu biểu của đề tài như: Xác định được danh mục sản phẩm nông sản đặc trưng, đặc sản các huyện miền núi Thanh Hóa, đồng thời xây dựng được 02 mô hình phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông sản đặc trưng, đặc sản các huyện miền núi Thanh Hóa được cấp giấy chứng nhận VietGAP, làm cơ sở để tiêu thụ sản phẩm qua kênh phân phối hiện đại; ngoài ra, đề tài đã công bố 02 bài báo trên tạp chí chuyên ngành (01 bài báo trên tạp chí quốc tế thuộc danh mục Scopus và 01 bài báo trên Tạp chí Công thương) và tham gia đào tạo 01 thạc sĩ đã bảo vệ thành công.

Với kết quả nghiên cứu nổi bật như trên, đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh xếp loại Xuất sắc.

3) Đề tài: Nghiên cứu hệ thống giải pháp nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giáo dục ở bậc mầm non tỉnh Thanh Hóa.

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Thị Hà Lan, Trưởng khoa Giáo dục Mầm non.

Đề tài đã đánh giá được thực trạng và đề xuất được hệ thống giải pháp để nâng cao kỹ thuật ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức hoạt động giáo dục ở bậc mầm non tỉnh Thanh Hóa hiện nay; xây dựng được kho dữ liệu phục vụ cho khai thác, sử dụng trong thiết kế các hoạt động giáo dục ở bậc mầm non tỉnh Thanh Hóa; xây dựng được đề cương bài giảng học phần Ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục mầm non, phục vụ đào tạo kỹ năng công nghệ thông tin cho hoạt động mầm non trong Chương trình đào tạo đại học và xây dựng được Chương trình bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho giáo viên mầm non tỉnh Thanh Hóa. Từ kết quả nghiên cứu trên, đề tài đã tạo ra một số sản phẩm chính có khả năng ứng dụng trong hoạt động giáo dục mầm non như: Xây dựng được kho dữ liệu phục vụ cho khai thác, sử dụng trong thiết kế các hoạt động giáo dục ở bậc mầm non tỉnh Thanh Hóa; xây dựng hệ thống giải pháp nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giáo dục ở bậc mầm non tỉnh Thanh Hóa. Hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh đã đánh giá đề tài xếp loại Đạt.

4) Đề tài: Nghiên cứu giải pháp phát triển thể chất cho học sinh tiểu học tỉnh Thanh Hóa.

Chủ nhiệm đề tài: TS. Đồng Hương Lan, Phó Trưởng khoa Giáo dục Thể chất.

Đề tài đã đánh giá được thực trạng hoạt động giáo dục thể chất của học sinh trong các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; xây dựng được mô hình tập luyện thể dục thể thao trong các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; xây dựng được các giải pháp nhân rộng mô hình tập luyện thể dục thể thao trong các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Một số sản phẩm tiêu biểu của đề tài như: Đã xây dựng được hệ thống giải pháp phát triển thể chất cho học sinh tiểu học tỉnh Thanh Hóa, đồng thời xây dựng mô hình tập luyện thể dục thể thao trong các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; ngoài ra, đề tài đã xuất bản 01 cuốn sách tham khảo về giải pháp phát triển thể chất cho học sinh tiểu học tỉnh Thanh Hóa và công bố 01 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước.

Với kết quả nghiên cứu nổi bật của đề tài, Hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh đã đánh giá đề tài đạt loại Xuất sắc.

Có thể nói, các đề tài do Trường Đại học Hồng Đức chủ trì đã thực hiện đảm bảo tiến độ yêu cầu, số lượng và chất lượng sản phẩm đảm bảo theo hợp đồng khoa học và công nghệ; kết quả nghiên cứu của các đề tài có tính ứng dụng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, các ngành và lĩnh vực trong Tỉnh; kết quả đề tài gắn với yêu cầu của các đơn vị đặt hàng và có địa chỉ ứng dụng cụ thể. Trong thời gian tới, Nhà trường sẽ tập trung thúc đẩy chuyển giao các kết quả nghiên cứu từ các đề tài cấp tỉnh trên vào sản xuất và đời sống, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa./.

Tin. Phòng QLKH&CN

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Album

số lượt truy cập
39660828