Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
thông tin tuyển sinh
thông tin tuyển sinh
20
20
fasival khoa KT -QTKD
fasival khoa KT -QTKD
12
12
1
1
4
4
3
3
2
2
3
3
Play/Pause
Liên chi - Thông báo

HỘI NGHỊ THỰC HÀNH HUẤN LUYỆN GIỮA GIẢNG VIÊN . T.o.T VÀ CÁC NHÓM KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Trong thời gian diễn ra Hội nghị chung,các sinh viên, nhóm sinh viên sẽ lần lượt trình bày các ý tưởng, đề án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của mình.Các giảng viên ToT sẽ đưa ra những câu hỏi, gợi ý, lời khuyên về những ý tưởng và dự án này. Tiếp theo, căn cứ vào chuyên môn, thế mạnh của từng giảng viên ToT, Ban đề án sẽ tiến hành phân cặp giảng viên ToT và các sinh viên, nhóm sinh viên tham gian khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo.

Thông tin tuyển sinh

CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SOONGSIL, HÀN QUỐC

Chương trình Thạc sỹ Quản trị kinh doanh liên kết đào tạo giữa Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hồng Đức và Trường Đại học Soongsil, Hàn Quốc chính thức hoạt động đào tạo từ năm 2015. Chương trình được thực hiện giảng dạy và học tập hoàn toàn bằng tiếng Anh với sự tham gia của các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sỹ nhiều kinh nghiệm của Trường Đại học Soongsil, Hàn Quốc và các giảng viên được đào tạo từ nước ngoài của Khoa KT – QTKD, Trường Đại học Hồng Đức.

Cao học

Bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Khoá 8B – Nghi sơn.

Trong hai ngày 9 và 10/1/2018,Phòng quản lý đào tạo sau đại học và Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh tổ chức thành công lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ cho 33 học viên lớp Cao học Quản trị kinh doanh K8B – Nghi Sơn. Đây là lớp cao học được đào tạo theo nhu cầu đặt hàng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho Ban quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và cán bộ nguồn của các sở- ban- ngành, doanh nghiệp trong Tỉnh Thanh Hoá.