Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
11
11
12
12
1
1
4
4
3
3
2
2
3
3
Play/Pause
Tin tức - Sự kiện

Gương mặt CSV tiêu biểu: Anh Đỗ Minh Thủy - GĐ công ty phát triển nông nghiệp Tiến Nông

Cựu sinh viên Đỗ Minh Thủy lớp QTKD – K6 là một trong những thành viên sáng lập và là chủ nhiệm đầu tiên của CLB Nhà doanh nghiệp Khoa Kinh tế - QTKD, Trường Đại học Hồng Đức từ những năm 2002, là Phó bí thư liên chi đoàn Khoa và giữ nhiều chức vụ khác trong hội sinh viên, đoàn thanh niên… trong quá trình học tập rèn luyện anh đã có rất nhiều thành tích và đóng góp lớn cho sự phát triển của Khoa, Trường.

Thông tin tuyển sinh

CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SOONGSIL, HÀN QUỐC

Chương trình Thạc sỹ Quản trị kinh doanh liên kết đào tạo giữa Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hồng Đức và Trường Đại học Soongsil, Hàn Quốc chính thức hoạt động đào tạo từ năm 2015. Chương trình được thực hiện giảng dạy và học tập hoàn toàn bằng tiếng Anh với sự tham gia của các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sỹ nhiều kinh nghiệm của Trường Đại học Soongsil, Hàn Quốc và các giảng viên được đào tạo từ nước ngoài của Khoa KT – QTKD, Trường Đại học Hồng Đức.