Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Thông tin tuyển sinh đào tạo kế toán kiểm toán
Thông tin tuyển sinh đào tạo kế toán kiểm toán
Thông tin tuyển sinh ngành thạc sĩ kế toán
Thông tin tuyển sinh ngành thạc sĩ kế toán
Khối ngành kinh tế
Khối ngành kinh tế
Ngành Qtkd
Ngành Qtkd
Thông tin tuyển sinh ngành QTKD
Thông tin tuyển sinh ngành QTKD
Thông tin tuyển sinh ngành Tài chính Ngân hàng
Thông tin tuyển sinh ngành Tài chính Ngân hàng
thông tin tuyển sinh
thông tin tuyển sinh
fasival khoa KT -QTKD
fasival khoa KT -QTKD
Play/Pause
Tin tức - Sự kiện

THÔNG TIN TUYỂN SINH KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH

Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh là đơn vị đào tạo, nghiên cứu, phục vụ cộng đồng và hợp tác quốc tế hàng đầu trong lĩnh vực Kinh tế, Kinh doanh & Quản lý tại Thanh Hóa. Với đội ngũ có trình độ cao (hơn 30 cán bộ giảng viên có trình độ PGS, TS được đào tạo trong và ngoài nước) và một hệ thống cơ sở vật chất hiện đại phục vụ cho việc đào tạo và nghiên cứu

Cao học

TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN THẠC SĨ CHO HỌC VIÊN CAO HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH LỚP K12 A,B (KHOÁ 2019-2021) ĐỢT 1 NĂM 2021

Trong hai ngày 16 và 17/3/2021 tại Khoa Kinh tế - QTKDtổ chứcthành công các hội đồng đánh giá luận văn cao ngành học quản trị kinh doanh (đợt 1 năm 2021) cho 35 học viên lớp K12A,B khoá 2019-2021. Các cao học viên đã tự tin trình bày kết quả nghiên cứu luận văn trước hội đồng khoa học là các PGS. TS của trường Đại học Hồng Đức cùng với cácGS, PGS, TS được mời từ các trường đại học lớn trong nước như Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Vinh, Đại học Thái Nguyên, Học viên Khoa học xã hội…Tại các hội đồng bảo vệ luận văn học viên đã thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về đề tài nghiên cứu thông qua việc trả lời đầy đủ, chính xác các câu hỏi của thành viên hội đồng. Tổng hợp kết quả đánh giá từ các hội đồng cho thấy chất lượng luận văn rất cao và đồng đều, nhiều nghiên cứu đã được trích đăng bài trên các tạp chí uy tín trong nước.

Phân công nhiệm vụ BCN khoa