Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Cao học
Tham gia hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ,bên cạnh các nhà khoa học đang công tác tại Trường Đại học Hồng Đứccòn cósự tham gia của các nhà khoa học có uy tín đến từ các các Trường đại học, học viện như: GS. TS Nguyễn Văn Tiến đến từ Học viện Ngân hàng; GS.TS Trương Bá Thanh và PGS.TS Đoàn Ngọc Phi Anh đến từ Trường Đại học Kinh tế- Đại học Đà Nẵng; PGS.TS Chúc Anh Tú đến từ Học viện Tài Chính; PGS.TS Nguyễn Phú Giang đến từ Trường Đại học Thương Mại; Các nhà khoa học đến từ Đại học Vinh, Kiểm toán Nhà nước.
Trong hai ngày 9 và 10/1/2018,Phòng quản lý đào tạo sau đại học và Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh tổ chức thành công lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ cho 33 học viên lớp Cao học Quản trị kinh doanh K8B – Nghi Sơn. Đây là lớp cao học được đào tạo theo nhu cầu đặt hàng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho Ban quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và cán bộ nguồn của các sở- ban- ngành, doanh nghiệp trong Tỉnh Thanh Hoá.
1
Các tin khác