Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Hội thảo khoa học
Với mục tiêu nhìn nhận thực trạng đào tạo nghề hiện nay, thông qua đó đề xuất giải pháp phát triển đào tạo nghề trong xã hội nói chung cũng như đào tạo nghề cho khối ngành kinh tế nói riêng. Vào hồi 14h, ngày 7 tháng 5 năm 2014, khoa KT-QTKD tổ chức hội thảo “Vấn đề đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu xã hội”.
1
Các tin khác