Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Mẫu đơn ôn thi cao học
Cập nhật lúc: 03:33 PM ngày 09/02/2017

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

 

ĐƠN XIN HỌC ÔN THI ĐẦU VÀO CAO HỌC

 

Kính gửi:     - Khoa Kinh tế – QTKD trường đại học Hồng Đức.

 

Tên tôi là: …………………………………………                

Ngày sinh:……………………………                              Số điện thoại:………………

Được biết Khoa KT - QTKD mở lớp ôn thi đầu vào thạc sĩ QTKD đợt…..năm 20….... Để củng cố kiến thức và thi đạt được kết quả cao; Tôi xin đăng ký học ôn thi vào lớp:

Lớp 1

 

Cả ngày  thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật

Lớp 2

 

Buổi tối các ngày từ thứ 2- thứ 6 và cả ngày Thứ 7, Chủ nhật

 

Học phần đăng ký:

Kinh tế học ( Vi mô + Vĩ mô)

 

Quản trị học

 

Tiếng anh

 

 

            Tôi xin chân thành cám ơn !                      

                         

                                                                       Thanh Hóa, ngày      tháng       năm 201

                                                                                                   Người viết đơn

          Tải mẫu đơn                                                   

 

 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing