Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Một số hình ảnh về trang thiết bị phục vụ đào tạo trong khoa
Cập nhật lúc: 04:11 PM ngày 15/05/2017

Giảng đường lớn A3

 

Phòng máy tính thực hành 307A3

Phòng máy tính thực hành 306A3

Giờ thực hành tại phòng mô phỏng ngân hàng

Giờ thực hành tại phòng mô phỏng kế toán

Phòng mô phỏng kế toán 308A3

 

Sinh viên với ngày hội tuyển dụng tại giảng đường A3


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing