Hướng dẫn tổng kết và bình xét danh hiệu thi đua năm học 2013-2014

Cập nhật lúc: 03:46 CH ngày 03/06/2014

Thực hiện kế hoạch năm học 2013-2014, để việc tổng kết và bình xét các danh hiệu thi đua năm học 2013-2014 ở các đơn vị đạt kết quả cao, đánh giá đúng thành tích, tồn tại của đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học và đảm bảo việc bình xét, đề nghị các danh hiệu thi đua, khen thưởng của tập thể, cá nhân một cách khách quan, công bằng, Nhà trường đã ban hành văn bản số 102/ĐHHĐ-TĐKH ngày 30/5/2014 hướng dẫn các đơn vị tổng kết, bình xét các danh hiệu thi đua, đề nghị khen thưởng năm học 2013-2014 (kèm các biểu mẫu).

Các đơn vị có thể tải toàn bộ tài liệu hướng dẫn tổng kết, bình xét danh hiệu thi đua - khen thưởng năm học học 2013 - 2014, kèm bảng mẫu tại đây

Ban Giám hiệu, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đề nghị trưởng các đơn vị trực thuộc trên cơ sở công văn hướng dẫn của Nhà trường, triển khai thực hiện tổng kết công tác thi đua năm học, bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng đảm bảo nghiêm túc, khách quan, công bằng, có tác dụng động viên cán bộ, giảng viên, công nhân viên chức trong đơn vị cố gắng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Các tin mới hơn:

Album

số lượt truy cập
39108476