LỊCH THI TIẾNG ANH ĐẦU RA THEO CHUẨN TOEIC ĐỐI VỚI CÁC SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN NGỮ

Cập nhật lúc: 10:56 SA ngày 05/03/2015

 

Ngày thi

Ca thi

Số SV

Phòng thi

Học phần

Thời gian cụ thể

Đơn vị TC thi/Phòng HĐ

Cán bộ coi thi

Chiều 09/3/2015

Ca 1

40

1.A4.PM2

Tiếng Anh đầu ra

Buổi chiều: Sinh viên có mặt tại phòng thi lúc 13h00

Ban tổ chức thi Tiếng Anh theo chuẩn TOEIC/Nhà A4 Cơ sở chính

Khoa KHXH: 1
Khoa GDTC: 1

Ca 2

40

 

Chú ý :

- Thời gian thi: Sinh viên xem thời gian cụ thể và danh sách dự thi trên mạng hoặc danh sách gửi về khoa đính kèm theo lịch này;

- Yêu cầu sinh viên dự thi xuất trình thẻ sinh viên và chứng minh thư nhân dân.

- Các khoa lập danh sách CBCT gửi về Ban tổ chức thi Tiếng Anh theo chuẩn TOEIC trước ngày 09/3/2015

( Gửi về Đ/c Hoàng Huyền Trang Phòng ĐBCL&KT).

 

- Công tác đề thi, duyệt điều kiện dự thi, thanh tra kiểm tra theo quy định hiện hành./.

 

DANH SÁCH SV ĐĂNG KÍ THI TIẾNG ANH ĐẦU RA Update ngày 14/02/2015

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Album

số lượt truy cập
39108399