Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Thông tin tuyển sinh
Cùng với sự phát triển chung của Nhà trường, qua 22 năm xây dựng và phát triển Khoa GDTC được thành lập theo Quyết định số: 458/QĐ- ĐHHĐ.
Thực hiện Đề án tuyển sinh ĐH hệ chính quy và kế hoạch tuyển sinh năm 2017, Khoa GDTC Trương ĐH Hồng Đức thông báo tuyển sinh ĐH năm 2017.
Trường Đại học Hồng Đức thông báo tuyển sinh đại học đào tạo liên thông, vừa làm vừa học và văn bằng 2 đợt 2 năm 2016 trong phạm vi cả nước
Thông báo ĐKXT bổ sung đợt 3 (từ ngày 30/9 đến hết ngày 10/10/2016) vào đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016 của Trường Đại học Hồng Đức
Điểm đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 2 (từ ngày 11/9 đến hết ngày 21/9/2016) vào ngành ĐH Luật hệ chính quy năm 2016 của Trường ĐH Hồng Đức
Căn cứ thông báo Kết luận của Hội đồng xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016; Căn cứ kết quả họp Hội đồng tuyển sinh ngày 12/8/2016, Trường Đại học Hồng Đức thông báo điểm trúng tuyển đợt 1 vào các ngành bậc đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016,
Thực hiện Đề án tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy và kế hoạch tuyển sinh năm 2016, Trường Đại học Hồng Đức thông báo tuyển sinh ĐH, CĐ và TCCN năm 2016 như sau:
Thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016
1
Các tin khác