Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Hoạt động ngoại khóa
Thực hiện kế hoạch SHCMHT của khoa, ngày 28 tháng 2 năm 2017 bộ môn Bóng đã tổ chức SHCMHT môn bóng rổ, nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn bóng rổ cho sinh viên.
Thực hiện kế hoạch SHCMHT của khoa năm học 2016-2017, ngày 1 tháng 3 năm 2017 bộ môn LL&PPGD GDTC tổ chức SHCMHT môn GDTC1
Thực hiện kế hoạch SHCMHT năm học 2016-2017. Chiều ngày 28 tháng 09 năm 2016 bộ môn Bóng tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn học thuật với chủ đề nâng cao chất lượng giảng dạy môn bóng rổ cho sinh viên.
Thực hiện theo kế hoạch năm học Bộ môn Cầu lông-Bóng rổ đã tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn học thuật nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn học.
1
Các tin khác