Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Ban chủ nhiệm khoa
Cập nhật lúc: 10:02 AM ngày 02/04/2017

I. Ban Chủ nhiệm khoa

1. Trưởng khoa

Nguyễn Văn Toàn      

Ngày sinh: 15/05/1975                                     

Học hàm, học vị: Tiến sĩ

Đơn vị công tác: Khoa GDTC

Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục thể chất        

Điện thoại: Nr: 0373.910.538;

 DĐ: 0919.073768;    CQ:0373.910.870

Email:    nguyenvantoan@hdu.edu.vn 

 Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và Nhà trường về mọi mặt hoạt động của khoa; Phụ trách  công tác tư tưởng chính trị, Tổ chức- Cán bộ, thi đua khen thưởng; Chủ tịch Hội đồng khoa, ISO và kiểm định chất lượng; Xây dựng kế hoạch năm học, tài chính, báo cáo tháng; Công tác chuyên môn; Theo dõi, kiểm tra đôn đốc các hoạt động của Bộ môn Lý luận và Phương pháp GDTC


 2. Phó trưởng khoa  

Trịnh Văn Bắc

Ngày sinh: 26/12/1974

Học hàm, học vị: Tiến sĩ

Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục thể chất

Địa chỉ liên hệ:  Khoa Giáo dục thể chất

Điện thoại:

DĐ: 0945018581           CQ: 0373.910.870

Email: Trinhvanbac@hdu.edu.vn

Phụ trách: Công tác người học; Cơ sở vật chất; An ninh- Quốc phòng;; Văn- Thể-  Mỹ; Theo dõi, kiểm tra đôn đốc các hoạt động của Bộ môn Bóng; Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng khoa phân công

3. Phó trưởng khoa  

                                                                     

 Đồng Hương Lan

Ngày sinh: 10/10/1977

Học hàm, học vị: Tiến sĩ

Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục thể chất

Địa chỉ liên hệ:  Khoa Giáo dục thể chất

Điện thoại:

DĐ: 0912766519           CQ: 0373.910.870

Email: Donghuonglan@hdu.edu.vn

- Phụ trách: Công tác Khoa học- Công nghệ; Công tác hành chính khoa; Theo dõi, kiểm tra đôn đốc các hoạt động của Bộ môn Điền kinh- Thể dục; Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng khoa phân công

 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing

Các tin mới hơn:
  •  Giới thiệu khoa giáo dục thể chất

  • Các tin cũ hơn:
  •  Cơ sở vật chất