Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Bộ môn Cầu lông- Bóng rổ tổ chức sinh hoạt chuên môn học thuật
Cập nhật lúc: 08:21 AM ngày 06/08/2013
Thực hiện theo kế hoạch năm học Bộ môn Cầu lông-Bóng rổ đã tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn học thuật nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn học.

Thực hiện theo kế hoạch năm học Bộ môn Cầu lông-Bóng rổ đã tổ chức các buổi sinh hoạt chuên môn học thuật nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn học.

Sinh hoạt chuên môn học thuật  môn Bóng rổ.

Thầy giáo Cao Ngọc Thành và Thầy giáo Lê Anh Vinh thực hiện kỹ thuật "Hai bước ném rổ tựa bảng bằng một tay trên cao"