Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Định hướng NCKH
Thực hiện kế hoạch Khoa học & Công nghệ năm học 2018 – 2019, đồng thời để Nâng cao chất lượng các học phần Giáo dục thể chất tự chọn đáp ứng yêu cầu năng lực người học cho sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa,
Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2018- 2019, Trường Đại học Hồng Đức tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: “Nghiên cứu giải pháp phát triển thể chất cho học sinh tiểu học tỉnh Thanh Hóa”.
Thông báo về việc viết bài đăng trên các tạp chí khoa học năm học 2018-2019
Thông báo Kế hoạch tổ chức HTKH cấp khoa năm học 2017 - 2018
Thực hiện Kế hoạch Khoa học và Công nghệ năm học 2016 – 2017, Khoa GDTC thông báo đến toàn thể Giảng viên trong khoa về việc tổ chức hội thảo khoa học cấp khoa tháng 11 năm 2016
Ngày 15 tháng 9 năm 2016, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký Quyết định số 3532/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2017 tỉnh Thanh Hóa. Trong tổng số 38 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, Trường Đại học Hồng Đức được phê duyệt thực hiện 09 nhiệm vụ theo hình thức giao nhiệm vụ trực tiếp.
Thực hiện quyết định số 2104/QĐ-ĐHHĐ ngày 1/8/2016 của Hiệu trưởng về việc giao kế hoạch và khối lượng công tác và kinh phí năm học 2016-2017, để triển khai hoạt động SKKN năm học 2016-2017 đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ. Hiệu trưởng thông báo và yêu cầu trưởng các đơn vị thực hiện theo đúng kế hoạch
1
Các tin khác