Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Hội nghị CBVC-LĐ khoa GDTC năm 2015-2016
Cập nhật lúc: 10:37 PM ngày 13/10/2016
Nhằm phát huy quyền dân chủ của cán bộ, công nhân viên, giảng viên, người lao động và tổng kết năm học 2015- 2016, đề ra phương hướng cho năm học mới, sáng ngày 13/10/2016, tại văn phòng khoa GDTC, Trường ĐH Hồng Đức đã tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm học 2015-2016.

 Nhằm phát huy quyền dân chủ của cán bộ, công nhân viên, giảng viên, người lao động và tổng kết năm học 2015- 2016, đề ra phương hướng cho năm học mới, sáng ngày 13/10/2016, tại văn phòng khoa GDTC, Trường ĐH Hồng Đức đã tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm học 2015-2016. 

Hội nghị vinh dự được đón tiếp đại diện BGH PGS.TS Lê Văn Trưởng - Phó Hiệu trưởng Nhà trường, đại diện Công đoàn trường, cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Thủ trưởng các đơn vị cùng các CB, GV, CNV của trong khoa.

Trên cơ sở tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XI; Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết 44/CP, Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW; là năm học thứ tư thực hiện Luật giáo dục năm 2009, là năm tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/2009/NQ-QH12, ngày 19/6/2009 của Quốc hội về chủ trương định hướng đổi mới cơ chế quản lý tài chính trong GD&ĐT từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015. Với các mục tiêu đó Hội nghị CB, CC, VC và NLĐ của khoa GDTC, Trường Đại học Hồng Đức đã thực hiện tổng kết, đánh giá lại tình hình thực hiện nhiệm vụ Nghị quyết Hội nghị Đại biểu Công chức-viên chức năm học 2015-2016 với các mặt hoạt động về: công tác tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2016; công tác xây dựng chương trình đào tạo, mở ngành đào tạo mới và biên soạn giáo trình bài giảng; việc thực hiện chuẩn đầu ra tốt nghiệp, sở vật chất phục vụ công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học,... Một nhiệm vụ quan trọng khác của hội nghị là đúc kết những kết quả, kinh nghiệm đạt được trong năm học qua để tiếp tục phát huy các mặt ưu điểm, đồng thời cùng tháo gỡ những khó khăn, khắc phục những hạn chế còn tồn tại; đề ra phương hướng nhiệm vụ chiến lược cho năm học mới 2016-2017. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp cho các vấn đề khó khăn và thách thức để đưa khoa tiếp tục phát triển, đặc biệt là nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi cho mọi hoạt động công tác của GV, CC, VC việc học tập và rèn luyện của sinh viên nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Trong phần giải đáp thắc mắc, các đại biểu được nghe PGS.TS Lê Văn Trưởng - Phó Hiệu trưởng Nhà trường trả lời một cách thỏa đáng những câu hỏi của các CBGV trong khoa góp phần làm tăng cường sự đồng thuận, tinh thần đoàn kết, chung sức chung lòng của toàn thể GV, CC, VC trong khoa, cùng phối hợp nhịp nhàng, hỗ trợ lẫn nhau trong công tác, cùng nhau phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học mới, tạo đà vững chắc để tiếp tục xây dựng khoa GDTC phát triển bền vững về mọi mặt.

 Một số hình ảnh buổi hội nghị


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing