Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Sinh hoạt chuyên môn học thuật môn bóng rổ, Bóng đá
Cập nhật lúc: 09:12 AM ngày 10/03/2017
Thực hiện kế hoạch SHCMHT của khoa, ngày 28 tháng 2 năm 2017 bộ môn Bóng đã tổ chức SHCMHT môn bóng rổ, nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn bóng rổ cho sinh viên.

Sinh hoạt chuyên môn

I. Nội dung sinh hoạt môn bóng rổ

1. Kỹ thuật dẫn bóng nhanh 20m tính thời gian.

2. Kỹ thuật di chuyển hai bước bật nhẩy ném rổ tựa bảng bằng một tay trên cao.

- Kỹ thuật dẫn bóng nhanh 20m tính thời gian.

-Dẫn bóng phạm luật.

-  Bỏ bóng chạy rồi bắt bóng tiếp tục dẫn bóng

-  Ngửa lòng bàn tay giữ bóng để dẫn bóng.

-  Dẫn bóng bằng cả hai tay cùng tiếp xúc bóng.

-  Để bóng chạm chân trong quá trình dẫn bóng.

-  Bật nhảy khống chế bóng rồi dẫn bóng.

-  Lăn bóng bắt bóng rồi dẫn bóng.

Bảng đánh giá kỹ thuật: Kỹ thuật dẫn bóng 20m tính thời gian:Nam:

Thời gian thành tích

Điểm

Thòi gian thành tích

Điểm

>3”40

10

4”21 -4”40

5

3”41 - 3”60

9

4”41- 4”60

4

3”61-3”80

8

4”61 - 4”80

3

3”81-4”00

7

4”81 - 5”00

2

4”01-4”20

6

5”01 - 5”20

1

 Bảng đánh giá kỹ thuật: Kỹ thuật dẫn bóng 20m tính thời gian với: Nữ:

Thời gian thành tích

Điểm

Thòi gian thành tích

Điểm

>4”20

10

5”01 -5”20

5

4”21- 4”40

9

5”21-5”40

4

4”41- 4”60

8

5”41 -5”60

3

4”61 - 4”80

7

5”61-5”80

2

4”81 - 5”00

6

5”81 - 6”00

1

 Yêu cầu: Sinh viên thực hiện 2 lần lấy thành tích cao nhất.

- Kỹ thuật di chuyển hai bước bật nhẩy ném rổ tựa bảng bằng một tay trên cao.

* Yêu cầu: Sinh viên thực hiện 5 lần.

Cách đánh giá: Đánh giá theo thang điểm kỹ thuật .

(Áp dụng cho cả Nam và Nữ).

Kỹ

Thuật

Kỹ thuật di chuyển hai bước ném rổ tựa bảng bằng một tay trên cao.

Điểm

A

Thực hiện đúng kỹ thuật, di chuyển đúng góc độ và khoảng cách, bật nhảy cao có độ dừng trên không khi ném rổ, ném rổ gập cổ tay miết được tay vào bóng, bóng bay đúng điểm tựa bảng vào rổ.

2

B

Thực hiện đúng kỹ thuật, di chuyển đúng góc độ và khoảng cách, bật nhảy cao không có độ dừng trên không khi ném rổ, ném rổ gập cổ tay miết được ngón tay vào bóng, bóng bay đúng điểm tựa bảng vào rổ,

1.5

C

Thực hiện đúng kỹ thuật, di chuyển đúng góc độ và khoảng cách bật nhảy cao không có độ dừng trên không khi ném rổ, ném rổ gập cổ tay miết được tay vào bóng, bóng bay không vào rổ.

1.0

D

 

Thực hiện kỹ thuật không chính xác, thực hiện giai đoạn kỹ thuật không nhịp nhàng, các vị trí di chuyển không hợp lý lúc thiếu hoặc thừa, di chuyển bật nhảy lao, không bật cao, thực hiện ném vội không đúng góc độ, đường bóng bay không ổn định, bóng bay vào thành rổ.

0.5

II. Nội dung sinh hoạt môn Bóng Đá

Nội dung kiểm tra: Đá bóng bằng mu trong bàn chân vào cầu môn 2.44m x 7.32m (Nam 16.50m, nữ 11m) Đá 5 quả bằng chân thuận.

Yêu cầu: Đá bóng đi trực tiếp vào cầu môn (Bóng không chạm đất trước khi vào cầu môn).

- Đá bóng bằng mu trong bàn chân vào cầu môn 2.44m x 7.32m (Nam 16.50mm, nữ 11m) Đá 5 quả bằng chân thuận.

Loại KT

Đá bóng bằng mu trong bàn chân vào cầu môn 2.44m x 7.32m

Điểm

 

A

Đá bóng đúng kỹ thuật, thực hiện đầy đủ các giai đoạn kỹ thuật, đường bóng đi thẳng, căng, bóng đi trực tiếp vào cầu môn.

 

2.0

 

B

Đá bóng đúng kỹ thuật, thực hiện đầy đủ các giai đoạn kỹ thuật, đường bóng đi thẳng hoặc xoáy lên, bóng đi trực tiếp vào cầu môn.

 

1.5

 

C

Đá bóng đúng kỹ thuật, các giai đoạn kỹ thuật còn thô vụng, đường bóng đi  xoáy ngang, bóng đi trực tiếp hoặc 1 lần chạm đất trước khi vào cầu môn.

 

1.0

 

D

Kỹ thuật thô và vụng, lực đá bóng yếu, đường bóng đi  xoáy ngang, bóng chạm đất hoặc lăn sệt vào cầu môn, bóng chạm xà ngang cột dọc.

 

0.5

- Kỹ thuật ném biên trong hành lang 5m

Yêu cầu: Sinh viên thực hiện 2 lần tính thành tích cao nhất.

Cách đánh giá:

 

Điểm

Thành tích (m)

3

4

5

6

7

8

9

10

(Nam)

≤12

14

16

18

20

22

24

≥26

(Nữ)

≤8

10

12

14

16

18

20

≥22

 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing