Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Sinh hoạt chuyên môn học thuật môn GDTC 1
Cập nhật lúc: 09:09 AM ngày 10/03/2017
Thực hiện kế hoạch SHCMHT của khoa năm học 2016-2017, ngày 1 tháng 3 năm 2017 bộ môn LL&PPGD GDTC tổ chức SHCMHT môn GDTC1

PHẦN

NỘI DUNG

Số tiết

 

 

 

Thực hành

THỰC HÀNH KỸ THUẬT ĐỘNG TÁC

30

I. Phần căn bản ( Gồm 5 tư thế tấn)

      -  Trung bình tấn; -  Đinh tấn ;  -  Chảo mã tấn;-  Hạc tấn (Độc cước tấn);   - Hồi tấn

2

II. Đòn tay (Gồm 3 đòn tay)

- Đấm thẳng; - Đấm ngang (Đấm móc); - Đấm múc

2

III. Đòn chân (Gồm 3 đòn chân)

-  Đá  thẳng; -   Đá vòng cầu-   Đá cạnh chân

2

IV.Quyền pháp (Long hổ quyền)

Bài Long hổ quyền ( Từ động tác 1 – 10)

4

Bài Long hổ quyền ( Từ động tác 11 – 20)

4

Bài Long hổ quyền ( Từ động tác 21 – 33)

4

Hoàn thiện kỹ thuật bài long hổ quyền.

10

Ôn tập và kiểm tra bài Long hổ quyền

2

NỘI DUNG SHCMHT HỌC PHẦN GDTC1  MÔN VOVINAM – VIỆT VÕ ĐẠO

 

 

NỘI DUNG KIỂM TRA

ĐIỂM

NỘI DUNG KIỂM TRA

KIỂM TRA GIỮA KỲ

KIỂM TRA CUỐI KỲ

 

Tấn pháp

Đòn tay

Đòn chân

Bài quyền

1

Quên bài

Sai động tác

Quên động tác

Quên bài

Động tác không liên tục, KT không rõ

Không đúng biên độ và thiếu lức

Thiếu chính xác và lực đá

Động tác không liên tục, kỹ thuật không rõ

3

4

Tấn không vững không đúng biên độ

Nhớ bài, lực hơi yếu

Nhớ động tác, thiếu lực

Sai sót không quá 2 động tác

5

6

Bộ pháp và đt rõ nét

Động tác chính xác , đánh có lực

Động tác chính xác, lực đá mạnh

Bộ pháp và động tác rõ nét

7

8

 9

Phối hợp nhịp nhàng giữa đt và bộ pháp, đúng biên độ

Động tác chính xác, đánh có lực

Động tác chính xác, lực đá mạnh và cao

Phối hợp nhịp nhàng giữa đt của bộ pháp đúng yêu cầu, chính xác,  lực đánh mạnh

10

 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing