Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Đại hội công đoàn khoa GDTC nhiệm kỳ 2017 - 2022
Cập nhật lúc: 10:01 AM ngày 26/04/2017
Thực hiện kế hoạch số 32/KH-CĐ ngày 18/01/2017 và Hướng dẫn số 35/HD-CĐ ngày 13/2/2017 cảu BTV Công đoàn trường về Kế hoạch tổ chức Đại hội công đoàn bộ phận, tiến tới Đại hội Công đoàn trường khóa VIII, nhiệm kỳ 2017-2022.

 Đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2022

Thực hiện kế hoạch số 32/KH-CĐ ngày 18/01/2017 và Hướng dẫn số 35/HD-CĐ ngày 13/2/2017 cảu BTV Công đoàn trường về Kế hoạch tổ chức Đại hội công đoàn bộ phận, tiến tới Đại hội Công đoàn trường khóa VIII, nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội Công đoàn khoa GDTC với phương châm: “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”. Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được và những hạn chế, yếu kém, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2012-2017. Xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của công đoàn khoa trong 5 năm tới nhằm xây dựng công đoàn khoa vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của đơn vị giai đoạn 2017 – 2022.

Được sự nhất trí  của Thường vụ Công đoàn trường, sự nhất trí của Chi bộ Đảng khoa GDTC, sáng ngày 22/4 năm 2017. Công đoàn khoa GDTC long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022.

       Về dự Đại hội có đ/c: Nguyễn Xuân Song – Chủ tịch Cồng đoàn trường cùng các đồng chí đoàn viên  CĐ trong khoa cũng có mặt đông đủ thể hiện sự đoàn kết, thống nhất, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, phát huy tinh thần dân chủ để Đại hội thành công tốt đẹp.

        Đại hội đã diễn ra theo đúng chương trình, sau Lễ chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Đại hội đã tiến hành bầu đoàn chủ tịch và đoàn thư ký gồm các đồng chí:

* Đoàn chủ tịch Đại hội:

1. Đ/c: Hoàng Thế Hoạt

2. Đ/c: Nguyễn Thị Quyên

* Đoàn thư ký Đại hội:

1. Đ/c: Nguyễn Diệp Ly

Đ/c: Nguyễn Thị Quyên thay mặt đoàn chủ tịch thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

Đ/c: Hoàng Thế Hoạt thay mặt đoàn chủ tịch khai mạc Đại hội.

Đ/c: Hoàng Thế Hoạt – Chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2017  báo cáo tổng kết công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2017, trình bày phương hường hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022 trước Đại hội.

Đ/c: Hoàng Thế Hoạt – Chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2017  trình bày báo cáo kiểm điểm của BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Công đoàn gồm 3 đồng chí cụ thể như sau:

 1. Đ/c: Hoàng Thế Hoạt

2. Đ/c: Nguyễn Thị Quyên

 3. Đ/c: Nguyễn Diệp Ly

Đ/c: Nguyễn Diệp Ly – Thư ký đã thông qua Nghị quyết Đại hội, 100% biểu quyết nhất trí.

Đ/c: Hoàng Thế Hoạt thay mặt đoàn chủ tịch bế mạc Đại hội.

Đại hội Công đoàn khoa GDTC đã thành công tốt đẹp. Thành công của Đại hội hôm nay là do Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2017 đã có những bước chuẩn bị chu đáo từ các bộ phận, đặc biệt là sự phối hợp tạo điều kiện của các đồng chí trong Ban chủ nhiệm khoa, sự chỉ đạo sâu sát của chi bộ Đảng, Công đoàn cấp trên.

Với niềm tin tưởng lạc quan có được trong Đại hội, BCH Công đoàn cơ sở khoa GDTC sẽ phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội đã đề ra.

Sau đây là một số hình ảnh: 

 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing