Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Thông báo về việc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm học 2017-2018, Triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019
Cập nhật lúc: 02:47 PM ngày 10/09/2018
Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Công đoàn trường, Văn phòng công đoàn trường kính gửi các Công đoàn bộ phận thông báo về việc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm học 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019. Ban Thường vụ Công đoàn trường yêu cầu các Công đoàn bộ phận thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo./.

 Xem chi tiết tại đây


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing