Hội nghị triển khai thực hiện đề tài khoa học cấp tỉnh

Cập nhật lúc: 02:05 CH ngày 10/09/2015

Chiều ngày 08/9/2015, trường Đại học Hồng Đức đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện đề tài khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo đại học dựa trên năng lực chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật công trình xây dựng và ngành Công nghệ thông tin tại trường Đại học Hồng Đức tỉnh Thanh Hóa” do PGS.TS. Nguyễn Mạnh An - Hiệu trưởng Nhà trường làm Chủ nhiệm đề tài.

           Tham dự Hội Nghị có PGS.TS. Hoàng Thị Mai - Phó hiệu trưởng Nhà trường; đại diện lãnh đạo các đơn vị: phòng Quản lý Đào tạo, phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ, khoa Kỹ thuật Công nghệ, khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông; các thành viên tham gia đề tài.

 Đề tài được thực hiện từ tháng 8/2015 đến 8/2017, với các mục tiêu: Xây dựng được 2 bộ hồ sơ năng lực chuẩn đầu ra, 2 khung chương trình và 2 bộ đề cương chi tiết các học phần tương ứng với 2 chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật công trình xây dựng và ngành Công nghệ thông tin tại trường Đại học Hồng Đức.

Hội nghị đã tiến hành thảo luận kế hoạch, lịch trình thực hiện các nhiệm vụ gắn với các sản phẩm cụ thể của đề tài. Phát biểu và phân công nhiệm vụ triển khai thực hiện các nội dung công việc, PGS.TS. Nguyễn Mạnh An, chủ nhiệm để tài khẳng định đề tài xây dựng chương trình đối với 2 ngành Kỹ thuật công trình xây dựng và ngành Công nghệ thông tin phù hợp với năng lực chuẩn đầu ra là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, là minh chứng sinh động cho việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, trong đó có đổi mới chương trình, đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới phương thức thi, kiểm tra đánh giá.

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS. Hoàng Thị Mai - Phó Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh, việc thực hiện đề tài này là nhiệm vụ khoa học công nghệ quan trọng nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của Nhà trường, đề nghị nhóm tác giả tập trung thực hiện tốt các nội dung nghiên cứu và đảm bảo tiến độ của đề tài, nhằm tạo cơ sở thực hiện triển khai nhân rộng đối với việc xây dựng chương trình đào tạo dựa trên năng lực chuẩn đầu ra các ngành còn lại của Nhà trường./.

                                                                                                      Phòng QLKH&CN

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Album

số lượt truy cập
39569383