Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Tập thể CBGV khoa 2017
Tập thể CBGV khoa 2017
Kết nạp đảng viên mới
Kết nạp đảng viên mới
BCH LCĐ Khoa và lãnh đạo khoa LLCT - Luật
BCH LCĐ Khoa và lãnh đạo khoa LLCT - Luật
Bổ nhiệm phó trưởng khoa khoa Lý luận chính trị - Luật
Bổ nhiệm phó trưởng khoa khoa Lý luận chính trị - Luật
lễ kết nạp đảng viên mới
lễ kết nạp đảng viên mới
HN Công đoàn Khoa
HN Công đoàn Khoa
Găp mat dau nam 2016
Găp mat dau nam 2016
Đại hội Chi bộ Khoa
Đại hội Chi bộ Khoa
TIN VỀ HỘI NGHỊ CBVC&LĐ KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - LUẬT NĂM HỌC 2015 - 2016
TIN VỀ HỘI NGHỊ CBVC&LĐ KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - LUẬT NĂM HỌC 2015 - 2016
slide04
slide04
slide03
slide03
Ảnh kỷ niệm ngày 20/11/2012
Ảnh kỷ niệm ngày 20/11/2012
Đại hội chi bộ
Đại hội chi bộ
Play/Pause
Tin tức - Sự kiện

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

Sáng ngày 20/4/2018, Chi ủy khoa Lý luận chính trị - Luật đã tiến hành tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho 02 quần chúng Nguyễn Thị Hồng và La Thị Quế. Lễ kết nạp diễn ra trong không khí trang trọng, nghiêm túc.