Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Tập thể CBGV khoa 2017
Tập thể CBGV khoa 2017
Kết nạp đảng viên mới
Kết nạp đảng viên mới
BCH LCĐ Khoa và lãnh đạo khoa LLCT - Luật
BCH LCĐ Khoa và lãnh đạo khoa LLCT - Luật
Bổ nhiệm phó trưởng khoa khoa Lý luận chính trị - Luật
Bổ nhiệm phó trưởng khoa khoa Lý luận chính trị - Luật
lễ kết nạp đảng viên mới
lễ kết nạp đảng viên mới
HN Công đoàn Khoa
HN Công đoàn Khoa
Găp mat dau nam 2016
Găp mat dau nam 2016
Đại hội Chi bộ Khoa
Đại hội Chi bộ Khoa
TIN VỀ HỘI NGHỊ CBVC&LĐ KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - LUẬT NĂM HỌC 2015 - 2016
TIN VỀ HỘI NGHỊ CBVC&LĐ KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - LUẬT NĂM HỌC 2015 - 2016
slide04
slide04
slide03
slide03
Ảnh kỷ niệm ngày 20/11/2012
Ảnh kỷ niệm ngày 20/11/2012
Đại hội chi bộ
Đại hội chi bộ
Play/Pause
Thông tin tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh đào tạo hệ liên thông, VLVH đại học Luật đợt 2 năm 2017

Nhà trường thông báo tuyển sinh ngành Đại học Luật (Hình thức đào tạo: vừa làm vừa học, liên thông) như sau: