Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Liên chi - Thông báo
Ngày 21 tháng 12 năm 2019, Liên chi đoàn Khoa Lý luận chính trị - Luật đã long trọng tổ chức Đại hội LCĐ khoa nhiệm kỳ 2019-2022.
Thực hiện HD số 45- HD/ĐHHĐ-ĐTN ngày 15/8/2019 của BCH đoàn trường ĐH Hồng Đức về việc tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, được sự chỉ đạo của ban chi ủy khoa Lý luận chính trị - Luật. LCĐ khoa LLCT – Luật đã chỉ đạo các chi đoàn trực thuộc tổ chức đại hội chi đoàn.
Thực hiện chuỗi hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11; Được sự đồng ý của chi uỷ, lãnh đạo khoa, về việc tổ chức “Giải bóng chuyền GV, SV khoa Lý luận chính trị - Luật”.
Căn cứ Công văn số 567-KH/TWĐTN-TNTH ngày 06/2/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc tổ chức cuộc thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần II, năm 2017. Căn cứ Kế hoạch số 264-KH/TĐTH-TTNTH của BCH Tỉnh đoàn Thanh Hóa về việc tham gia hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “ Ánh sáng soi đường” lần II, năm 2017. Được sự đồng ý của Đảng ủy, BGH nhà trường. Ban chấp hành Đoàn trường Đại học Hồng Đức xây dựng kế hoạch thực hiện, cụ thể như sau:
1
Các tin khác