Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Đội ngũ giảng viên
Đội ngũ giảng viên
Gặp mặt đầu xuân 2018
Gặp mặt đầu xuân 2018
Play/Pause
Tin tức - Sự kiện

Thư cảm ơn của trường ĐH Hồng Đức và Khoa Ngoại ngữ đến các bên liên quan sau đợt đánh giá ngoài năm 2019

Công tác Đánh giá ngoài chương trình đào tạo ngành ĐH Sư phạm Tiếng Anh tại trường Đại học Hồng Đức đã hoàn thành, Nhà trường và Khoa Ngoại ngữ xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới tất cả quý nhà tuyển dụng, cựu học viên, cựu sinh viên, các thầy cô giáo và các em HSSV trong toàn trường.

Hoạt động ngoại khóa

Cuộc thi Olympic Tiếng Anh và Hội thi Tìm hiểu văn hóa Anh - Việt – Mỹ trường Đại học Hồng Đức, năm học 2018 – 2019

Ngày 20/4/2019 Khoa Ngoại Ngữ đã tổ chức cuộc thi Olympic tiếng Anh và Hội thi tìm hiểu văn hóa Việt - Anh dành cho sinh viên toàn trường nhằm khích lệ phong trào học tập tiếng Anh sâu rộng trong sinh viên toàn trường, tạo điều kiện để sinh viên các khoa trong trường được giao lưu học hỏi, giúp sinh viên được tiếp xúc với các hình thức thi tiếng Anh phổ biến trên thế giới hiện nay và nâng cao trình độ tiếng Anh giao tiếp cho sinh viên.