Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
slide03
slide03
slide02
slide02
slide01
slide01
Play/Pause
Hoạt động ngoại khóa

Kết quả Cuộc thi Olympic Tiếng Anh và giao lưu văn hóa năm học 2013-2014

Thực hiện Kế hoạch số: 65/KH-ĐHHĐ, ngày 08/4/2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Hồng Đức về việc “Tổ chức Cuộc thi Olympic Tiếng Anh năm học 2013-2014”, Ngày 10/5/2014, tại cơ sở 2, trường Đại học Hồng Đức đã tổ chức Cuộc thi Olympic Tiếng Anh và giao lưu văn hóa năm học 2013-2014”. Đây là Cuộc thi nhằm khích lệ phong trào học Tiếng Anh sâu rộng trong sinh viên toàn trường; Tạo điều kiện để sinh viên các khoa trong trường được giao lưu, học hỏi; Giúp sinh viên đánh giá và nâng cao trình độ Tiếng Anh giao tiếp.