Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Đội ngũ giảng viên
Đội ngũ giảng viên
Gặp mặt đầu xuân 2018
Gặp mặt đầu xuân 2018
Play/Pause
Thông tin tuyển sinh

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2018

Với những tiềm lực ngày càng lớn mạnh về con người cũng như cơ sở vật chất, từ năm 2018, ngoài ngành Sư phạm Tiếng Anh, Khoa Ngoại ngữ bắt đầu tuyển sinh thêm ngành Ngôn ngữ Anh.

Hội nghị - Hội thảo

Hội nghị tổng kết hoạt động khoa học của CBGV và SV năm học 2017- 2018

Ngày 14 tháng 5 năm 2018, khoa Ngoại Ngữ đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết hoạt động khoa học của CBGV và SV năm học 2017- 2018. Tham gia hội nghị có toàn thể cán bộ giáo viên trong khoa và đại biểu sinh viên các lớp chính quy cũng như các nhóm sinh viên có đề tài khoa học.