Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Đội ngũ giảng viên
Đội ngũ giảng viên
Gặp mặt đầu xuân 2018
Gặp mặt đầu xuân 2018
Play/Pause
Thông tin tuyển sinh

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2018

Với những tiềm lực ngày càng lớn mạnh về con người cũng như cơ sở vật chất, từ năm 2018, ngoài ngành Sư phạm Tiếng Anh, Khoa Ngoại ngữ bắt đầu tuyển sinh thêm ngành Ngôn ngữ Anh.

Hội nghị - Hội thảo

Thông báo Seminar hàng tháng với thầy Kevin Gilman

Từ tháng 2 đến tháng 5 năm 2018, khoa Ngoại Ngữ sẽ tổ chức các buổi Seminar hàng tháng về dạy và học Tiếng Anh do thầy Kevin Gilman chủ trì.