Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Đội ngũ giảng viên
Đội ngũ giảng viên
Gặp mặt đầu xuân 2018
Gặp mặt đầu xuân 2018
Play/Pause
Tin tức - Sự kiện

Bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài 02 chương trình đào tạo tại Trường Đại học Hồng Đức

Sáng ngày 28/5/2019, tại Trường Đại học Hồng Đức, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Hồng Đức tổ chức bế mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 02 chương trình đào tạo trình độ đại học (Chương trình đào tạo Giáo dục tiểu học và Chương trình đào tạo Sư phạm Tiếng Anh).

Hoạt động ngoại khóa

Cuộc thi Olympic Tiếng Anh và Hội thi Tìm hiểu văn hóa Anh - Việt – Mỹ trường Đại học Hồng Đức, năm học 2018 – 2019

Ngày 20/4/2019 Khoa Ngoại Ngữ đã tổ chức cuộc thi Olympic tiếng Anh và Hội thi tìm hiểu văn hóa Việt - Anh dành cho sinh viên toàn trường nhằm khích lệ phong trào học tập tiếng Anh sâu rộng trong sinh viên toàn trường, tạo điều kiện để sinh viên các khoa trong trường được giao lưu học hỏi, giúp sinh viên được tiếp xúc với các hình thức thi tiếng Anh phổ biến trên thế giới hiện nay và nâng cao trình độ tiếng Anh giao tiếp cho sinh viên.