Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Tài nguyên
Phục vụ các môn liên quan đến ngôn ngữ, văn hóa và phương pháp dạy học TA (chương trình 120 tín chỉ)
Phục vụ các học phần phát triển Kỹ năng nghe nói, đọc viết 1, 2, 3, 4, 5, 6 (Chương trình 120 tín chỉ)
1. Một số cách khai thác các tài liệu, học liệu mở và các tài nguyên 2. Một số các trang web hữu ích cho việc tự học và luyện tập các kỹ năng thực hành tiếng Anh
1
Các tin khác