Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Thông tin liên hệ
Cập nhật lúc: 07:29 AM ngày 10/07/2020

1.      BAN CHỦ NHIỆM KHOA

1.1.   Trưởng Khoa

Tiến sĩ: Nguyễn Thị Quyết

ĐTDĐ: 0988121899

Email: nguyenthiquyet@hdu.edu.vn   

Văn phòng: 220A5-CSC

2.      TỔ BỘ MÔN

2.1.   Phát triển kỹ năng Tiếng Anh

       Phó Bộ môn (phụ trách): Nguyễn Thị Hồng (ĐTDĐ: 0915142379)

Phó Bộ môn: Trịnh Thị Hằng (ĐTDĐ: 0947184456)

Văn phòng: 221A5-CSC

2.2.   Ngôn ngữ văn hóa và phương pháp giảng dạy

Phó Bộ môn (phụ trách): Trần Mạnh Trung (ĐTDĐ: 0915202556)

Phó Bộ môn: Nguyễn Thanh Minh (ĐTDĐ: 0936086678)

Văn phòng: 221A5-CSC

2.3.   Ngoại ngữ không chuyên

Phó Bộ môn (phụ trách): Nguyễn Huy Tậu (ĐTDĐ: 0912943347)

Phó Bộ môn: Lê Hoàng Hương (ĐTDĐ: 0906223336)

Văn phòng: 221A5-CSC

3.      VĂN PHÒNG

3.1.   Văn phòng khoa

Cán bộ hành chính: Đỗ Thị Hà Xuân (ĐTDĐ: 0916605585)

Văn phòng: 218A5 - CSC

3.2.   Phòng giáo vụ

Trợ lý giáo vụ: Nguyễn Thị Hương Mai (ĐTDĐ: 0977789303)

Trợ lý giáo vụ: Lê Thị Hương (C) (ĐTDĐ: 0913213565)

Văn phòng: 219A5 - CSC

3.3.   Phòng quản lý HSSV

Trợ lý HSSV: Lê Thị Giang (ĐTDĐ: 0983128753)

Văn phòng: 220A5-CSC

3.4.   Cố vấn học tập

Cán bộ phụ trách: Dư Thị Mai (ĐTDĐ: 0961608036)

Văn phòng: 411A5-CSC


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing