Năm học:    Đơn vị:    Tuần: 

LỊCH TUẦN 4      - NĂM HỌC 2017 - 2018     ĐƠN VỊ - Nhà trường
Thứ Thời gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị Ghi chú
Thứ 4 (23/08) 7h30’: P. 404 NĐH Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Nhà trường Thành viên Hội đồng TĐ-KT trường (theo Quyết định số 1219/QĐ-ĐHHĐ ngày 31/7/2017 của Hiệu trưởng). Chủ tịch HĐ- Hiệu trưởng P.HCTH
8h00’: HT.A7 CS2 Hội thảo Giáo dục môi trường và mô hình dạy - học lấy người học làm trung tâm Đại diện BGH; đại diện lãnh đạo: P.HTQT, P.QLKHCN, P.QLĐT; Giảng viên sinh viên các khoa Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non, Ngoại ngữ và chuyên gia Giáo dục môi trường Phó Hiệu trưởng Hoàng Thị Mai .P.HTQT
14h00’: P. 404 NĐH Làm việc với chuyên gia Anh ngữ, Văn phòng tiếng Anh khu vực, Đại sứ quán Hoa Kỳ. Đại diện BGH; đại diện lãnh đạo: P.HTQT, P.QLĐT, P.HCTH, P.KHTC, P.QTVTTB, Ban QLNT, Khoa Ngoại ngữ, TTGDQT. Phó Hiệu trưởng Hoàng Thị Mai P.HTQT
Thứ 5 (24/08) 7h30’: P.302 NĐH Tổng kết công tác cố vấn học tập năm học 2016 - 2017. Đại diện BGH; Trưởng các đơn vị: QLĐT, TCCB, KHTC, ĐBCL&KT, TTrGD, QTVTTB, CTHSSV, TTTT-TV, Trạm y tế; đại diện lãnh đạo các khoa; Cố vấn học tập năm học 2016-2017 và 2017-2018. Phó Hiệu trưởng Lê Văn Trưởng P.QLĐT
14h00’: P. 404 NĐH Họp Hội đồng xét công nhận kết quả học văn hóa của học sinh tạo nguồn tuyển sinh năm 2017. Theo QĐ 1315/QĐ-ĐHHĐ ngày 16/8/2017 của Hiệu trưởng trường ĐHHĐ. Phó Hiệu trưởng Lê Văn Trưởng P.QLĐT
15h00’: P. 404 NĐH Họp Hội đồng nghiệm thu giáo trình. Theo Quyết định. Chủ tịch HĐ- Hiệu trưởng P.QLĐT
Thứ 7 (26/08) 8h30’: P. 404 NĐH Khai giảng lớp Bồi dưỡng nâng cao chuẩn năng lực Ngoại ngữ cho giảng viên Trường Cao đẳng Tài nguyên Môi trường Miền Trung. Đại diện BGH; Trưởng đơn vị: TCCB, HCTH, KHTC, TTrGD; lãnh đạo TTGDTX, lãnh đạo khoa Ngoại Ngữ, lãnh đạo Trường Cao đẳng Tài nguyên Môi trường Miền Trung và học viên và khách mời. Phó Hiệu trưởng Lê Văn Trưởng TTGDTX; K. NN