Năm học:    Đơn vị:    Tuần: 

LỊCH TUẦN 29      - NĂM HỌC 2020 - 2021     ĐƠN VỊ - Nhà trường
Thứ Thời gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị Ghi chú
Thứ 3 (02/3) 8h00’: Tiền sảnh NĐH Tổ chức “Tết trồng cây” Xuân Tân Sửu - 2021. Đại diện: BGH, BTV Đảng ủy; Lãnh đạo các đơn vị, đoàn thể cấp trường. (Theo Thông báo số 22/TB-ĐHHĐ ngày 25/02/2021 của Hiệu trưởng). Hiệu trưởng -CĐ Trường; -P.QTVT-TB
9h00: P.404 NĐH Họp hội đồng lựa chọn, duyệt danh mục tài liệu dạy học phục vụ đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán tại trường ĐH Hồng Đức áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 2021 Theo QĐ số 61/QĐ-ĐHHĐ ngày 15/01/2021 và 264 /QĐ-ĐHHĐ ngày 29/01/2021 của Hiệu trưởng và TBM Tài chính Ngân hàng. Phó Hiệu trưởng Lê Hoằng Bá Huyền P.QLĐT SĐH
Thứ 5 (04/3) 8h00’: P.404 NĐH Họp triển khai công tác giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu HĐND Tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Ban Giám hiệu, Chủ tịch HĐ trường, BCH Công đoàn trường Phó Hiệu trưởng Hoàng Nam P.TCCB
Thứ 6 (05/03) 10h00’: P.404 NĐH Khai mạc Đánh giá ngoài. BGH, Chủ tịch HĐ trường, Trưởng các đơn vị: QLĐT, QLKH&CN, ĐBCL&KT, TCCB, HCTH, CTHSSV, K.KTQTKD, K.KHTN, K.KHXH và đại diện sinh viên. Hiệu trưởng P.ĐBCLKT
Thứ 7 (.) . . Ghi chú: - Từ ngày 01 - 03/3/2021, Nhà trường phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức làm Thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử cho CBVC-LĐ và sinh viên. Địa điểm: Hội trường lớn (Theo Công văn số 31/ĐHHĐ-CTHSSV ngày 25/02/2021 của Hiệu trưởng). . . . Ghi chú