Năm học:    Đơn vị:    Tuần: 

LỊCH TUẦN 3      - NĂM HỌC 2018 -2019     ĐƠN VỊ - Nhà trường
Thứ Thời gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị Ghi chú
Thứ 2 (13/8) 14h00’: P.404, NĐH Họp Hội đồng tuyển sinh hệ LT, VLVH, VB2 đợt 2 năm 2018. Theo Quyết định số 1224/QĐ-ĐHHĐ ngày 08/8/2018 của Hiệu trưởng. Chủ tịch HĐTS Trung tâm GDTX
Thứ 3 (14/8) 8h00’: P.404, NĐH Làm việc với khoa KHXH về công tác đào tạo ngành Du lịch Đại diện BGH, lãnh đạo P.QLĐT, toàn thể lãnh đạo khoa KHXH, BM Việt Nam học và Du lịch Phó Hiệu trưởng Lê Văn Trưởng Khoa KHXH
Thứ 4 (15/8) 7h30’: P.302, NĐH Khai mạc tập huấn và hướng dẫn hồ sơ, tài liệu, quy trình ISO. Ban ISO trường; Trưởng ban ISO và cán bộ kiểm soát tài liệu các đơn vị. Lãnh đạo Ban ISO trường Thư ký ISO
13h30’: P.302, NĐH Tập huấn và hướng dẫn một số cốt lõi của phiên bản ISO 9001:2015. Trưởng ban ISO và cán bộ kiểm soát tài liệu các đơn vị. Chuyên gia Tư vấn tổ chức Thư ký ISO
14h00’: P.909, NĐH Họp Ban Thanh tra nhân dân. Chủ tịch Công đoàn trường; Ban Thanh tra nhân dân. Trưởng Ban Thanh tra ND Ban Thanh tra nhân dân
14h00’: P.904, NĐH Họp Ban Chấp hành Đoàn trường mở rộng. BCH Đoàn trường; Bí thư các chi đoàn trực thuộc. Bí thư Đoàn trường VP Đoàn
Thứ 5 (16/8) 7h30’: P.302, NĐH Hướng dẫn sử dụng hồ sơ, tài liệu, quy trình ISO và thực hành một số tài liệu quy trình chính (Cả ngày). Trưởng ban ISO và cán bộ kiểm soát tài liệu các đơn vị. Chuyên gia Tư vấn tổ chức Thư ký ISO
8h00: VP khoa KTCN Hội thảo khoa học “Ứng dụng công nghệ lọc sinh học sục khí luân phiên để xử lý nước thải sau Biogas tại các trang trại lợn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”. - Đại diện các sở, ban, ngành liên quan trong tỉnh; các nhà khoa học, quản lý và giảng viên các trường đại học, cao đẳng; - Đại diện BGH, phòng Quản lý KH&CN; CBGV khoa KTCN, CBGV Trường ĐH Hồng Đức, các nhà nghiên cứu quan tâm đến chủ đề Hội thảo và khách mời. Trưởng BTC BTC
Thứ 6 (17/8) 7h30’: P.302, NĐH Thẩm định và tư vấn hoàn thiện kết quả hoàn thành xây dựng hồ sơ, tài liệu, quy trình ISO. Trưởng ban ISO và cán bộ kiểm soát tài liệu các đơn vị. Chuyên gia Tư vấn tổ chức Thư ký ISO
13h30’: P.302, NĐH Bế mạc tập huấn và hướng dẫn hồ sơ, tài liệu, quy trình ISO. Ban ISO trường; Trưởng ban ISO và cán bộ kiểm soát tài liệu các đơn vị. Lãnh đạo Ban ISO trường Thư ký ISO
14h00’: P.404, NĐH Họp về lộ trình tự chủ cho các trung tâm KHCN. BGH; Trưởng các đơn vị: TCCB, HCTH, KHTC, KH&CN, QT-VTTB; kế toán trưởng; CBVC, LĐ trung tâm NCUDKH&CN; Trung tâm KHXH&NV. Phó Hiệu trưởng Hoàng Thị Mai Trung tâm P.KHTC
Thứ 7 (.) . . Ghi chú: - Thứ 7 và CN, ngày 18,19/8/2018, thi tuyển sinh hệ LT, VLVH, VB2 đợt 2 năm 2018. Địa điểm: Nhà A1-CSC. . . . Ghi chú
. . Ghi chú: - 8h00, thứ 5, ngày 16/8/2018, Khoa Ngoại ngữ trao Bằng tốt nghiệp ĐH, CĐ năm 2018 cho sinh viên. Địa điểm: Hội trường 102-A5, CSC. - 8h00, thứ 6, ngày 17/8/2018, Khoa GD Tiểu học trao Bằng tốt nghiệp ĐH, CĐ năm 2018 cho sinh viên. Địa điểm: Hội trường A7,CS2. - 14h00, thứ 6, ngày 17/8/2018, Khoa KT-QTKD trao Bằng tốt nghiệp ĐH, CĐ năm 2018 cho sinh viên. Địa điểm: Hội trường 102- A5, CSC. - 8h00, thứ 7, ngày 18/8/2018, Khoa GD Mầm non trao Bằng tốt nghiệp ĐH, CĐ năm 2018 cho sinh viên. Địa điểm: Hội trường A7, CS2. - 8h00, thứ 7, ngày 18/8/2018, Khoa KH Xã hội trao Bằng tốt nghiệp ĐH, CĐ năm 2018 cho sinh viên. Địa điểm: Hội trường 102-A5, CSC. - 14h00, thứ 7, ngày 18/8/2018, Khoa KH Tự nhiên trao Bằng tốt nghiệp ĐH, CĐ năm 2018 cho sinh viên. Địa điểm: Hội trường 102-A5, CSC. . . . Ghi chú