Năm học:    Đơn vị:    Tuần: 

LỊCH TUẦN 35      - NĂM HỌC 2019 -2020     ĐƠN VỊ - Nhà trường
Thứ Thời gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị Ghi chú
Thứ 2 (30/3) 14h00’: P.404 NĐH Họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covit-19. BGH, Chủ tịch Hội đồng trường, Trưởng đơn vị: HCTH, CTHSSV, Y tế. Q.HT- TBCĐ Hoàng Nam - P.HCTH; - Trạm Y tế
Thứ 3 (31/3) 8h00’: P.404 NĐH 8h00’: Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo làm việc với phòng QLĐT. 9h30’: Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo làm việc với Trung tâm GDTX Đại diện BGH, TP.HCTH, cán bộ P.QLĐT, cán bộ TT.GDTX. Phó Hiệu trưởng Lê Hoằng Bá Huyền P.QLĐT, TT.GDTX
Thứ 4 (01/4) 8h00’: P.404 NĐH 8h00’: Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo làm việc với phòng QLĐT SĐH. 9h30’: Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo làm việc với phòng CT HSSV. Đại diện BGH, TP.HCTH, cán bộ P.QLĐTSĐH, cán bộ P.CTHSSV. Phó Hiệu trưởng Lê Hoằng Bá Huyền P.QLĐTSĐH, P.CTHSSV
Thứ 6 (03/4) 14h00’: P.404 NĐH Họp Trực Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp đợt 1 năm 2020. Đại diện BGH; Trưởng các đơn vị: QLĐT, KHTC, CTHSSV, TTrGD, ĐBCL&KT, TT.GDTX; các thành phần khác họp trực tuyến. Phó Hiệu trưởng Hoàng Thị Mai P.QLĐT.