Năm học:    Đơn vị:    Tuần: 

LỊCH TUẦN 12      - NĂM HỌC 2018 -2019     ĐƠN VỊ - Nhà trường
Thứ Thời gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị Ghi chú
Thứ 2 (15/10) 8h00’: P.404, NĐH Họp BTH Hội nghị CBVC- LĐ năm học 2018-2019. Theo Quyết định số 1676/QĐ-ĐHHĐ ngày 09/9/2018. Trưởng BTC Hội nghị P.HCTH
Thứ 4 (17/10) 8h00’: P.404, NĐH Họp Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo tiếng Việt (dùng cho người nước ngoài). Theo Quyết định số 1522/QĐ-ĐHHĐ ngày 13/9/2018. Chủ tịch HĐ Phó Hiệu trưởng Hoàng Thị Mai - P.QLĐT - Tổ soạn thảo
8h00’: P.909, NĐH Họp Ban Chấp hành Công đoàn trường (mở rộng) Uỷ viên Ban chấp hành Công đoàn trường, Ủy ban kiển tra Công đoàn trường, Chủ tịch CĐ bộ phận Chủ tịch CĐ trường VPCĐ trường
Thứ 5 (18/10) 8h00’: P.404, NĐH Họp Tiểu ban Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn Tổng Biên tập, Phó Tổng biên tập, thành viên Tiểu ban Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn, Thư ký Tòa soạn. Phó Hiệu trưởng Hoàng Thị Mai Thư ký Tòa soạn
Thứ 6 (19/10) 7h30’: TH-A7, CS2 Hội nghị CBVC- LĐ năm học 2018-2019. Đại biểu đương nhiên; đại biểu bầu từ các các đơn vị và khách mời. Trưởng BTC Hội nghị BTC Hội nghị
Chủ nhật (.) . . Ghi chú: - Từ ngày 15/10/2018: Toàn trường làm việc theo giờ mùa đông; CBVC-LĐ khối hành chính làm việc buổi sáng từ 7h30’ đến 11h30’, buổi chiều từ 13h00’ đến 17h00’; riêng CBVC-LĐ hành chính các khoa, trung tâm đào tạo làm việc theo giờ lên lớp của sinh viện. . . . Ghi chú
. . - 7h30’ngày 18/9/2018. Hội thi cắm hoa “Chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10”. Thành phần: BTC; các đội thi và khách mời. Địa điểm: Tiền sảnh NĐH. . . . Ghi chú
. . - Ngày 20, 21/10/2018. Thi tuyển sinh hệ LT, VLVH, VB2 đợt 3 năm 2018. Địa điểm: Nhà A1-CSC. . . . Ghi chú