Năm học:    Đơn vị:    Tuần: 

LỊCH TUẦN 3      - NĂM HỌC 2019 -2020     ĐƠN VỊ - Nhà trường
Thứ Thời gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị Ghi chú
Thứ 2 (19/8) 7h30’: Nhà A5 CSC Tiếp sinh thí sinh trúng tuyển ĐH, CĐ chính quy năm 2019. Ban Thư ký Hội đồng tiếp sinh (theo QĐ số 635/QĐ-ĐHHĐ ngày 02/5/2019) và cán bộ thực hiện công tác tiếp nhận thí sinh trung tuyển hệ chính quy năm 2019. Chủ tịch HĐTS Hoàng Nam Tổ tiếp nhận thí sinh trúng tuyển
14h00’: P.404 NĐH Họp Hội đồng Tuyển sinh hệ LT, VLVH, VB2 đợt 3 năm 2019. Theo Quyết định số 38/QĐ-ĐHHĐ ngày 12/8/1019 của Hiệu trưởng. Chủ tịch HĐ Hoàng Nam TT.GDTX
15h30’: P.404, NĐH Họp Hội đồng xét kết quả học tiếng Việt năm 2018-2019 của HS tạo nguồn, tuyển sinh năm 2019. Theo QĐ số 1222/QĐ-ĐHHĐ ngày 07/8/2019 của Hiệu trưởng. Chủ tịch HĐ Hoàng Thị Mai P.QLĐT
Thứ 3 (20/8) 7h30’: P.404 NĐH Họp Hội đồng xây dựng mẫu phôi, chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản tại Trường ĐH Hồng Đức Theo QĐ số 1237/QĐ-ĐHHĐ ngày 9/8/2019 của Hiệu trưởng. Chủ tịch HĐ Hoàng Nam TT.CNTT Hồng Đức
Thứ 4 (21/8) 14h00’: P.904 NĐH Hội nghị BCH Hội sinh viên Trường. BCH Hội sinh viên Trường. Chủ tịch Hội VP Hội
Thứ 5 (22/8) 8h00’: P.404 NĐH Họp BCH lâm thời Hội cựu giáo chức trường. BCH lâm thời Hội cựu giáo chức trường. Chủ tịch Hội - P.HCTH; - CĐ trường
14h00’: P.404 NĐH Kế hoạch triển khai dạy học tiếng Anh hỗ trợ đáp ứng chuẩn đầu ra cho sinh viên ĐH, CĐ chính qui năm học 2019-2020. Đại diện BGH; Lãnh đạo các đơn vị: TT.GDQT, P. QLĐT, P.KHTC, K.Ngoại Ngữ Phó Hiệu trưởng Hoàng Thị Mai TT.GDQT
Thứ 6 (.) . . Ghi chú: - Từ ngày 20,21,22/8/2019: Tập huấn nghiệp vụ tự đánh giá chất lượng CTĐT theo TT 04/2016/TT-BGDĐT. Thành phần: Theo QĐ số 1234/QĐ-ĐHHĐ ngày 13/8/2019 và QĐ số 1249/QĐ-ĐHHĐ ngày 13/8/2019 của Hiệu trưởng về CB tham gia lớp tập huấn. Địa điểm: P.1106-NĐH. - Ngày 20/8/2019. Các khoa gặp mặt sinh viên năm thứ nhất. Thời gian, địa điểm do khoa thông báo cho sinh viên trong ngày nhập học. - Từ ngày 21/8 đến ngày 09/9/2019: Nhà trường tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” đầu khóa cho sinh viên năm thứ Nhất (theo lịch) - Ngày 24,25/8/2019. Thi tuyển sinh hệ LT, VLVH, VB2 đợt 3 năm 2019. Địa điểm: Nhà A6-CSC. . . . Ghi chú