Năm học:    Đơn vị:    Tuần: 

LỊCH TUẦN 50      - NĂM HỌC 2016 - 2017     ĐƠN VỊ - Nhà trường
Thứ Thời gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị Ghi chú
Thứ 3 (27/06) 8h00’: P. 404 NĐH Họp Ban Thường vụ Đảng ủy. Ban Thường vụ Đảng ủy. Bí thư Đảng ủy Trực Đảng ủy
Thứ 4 (28/06) 8h00’: P. 404 NĐH Họp Hội đồng xét điều kiện dự thi tốt nghiệp hệ LT, VLVH, VB2, CĐ nghề đợt 1 năm 2017. Theo QĐ số 963/QĐ-ĐHHĐ, ngày 13/6/2017 của Hiệu trưởng. Chủ tịch HĐ Hiệu trưởng TT.GDTX
8h00’: P. 909 NĐH Họp Ban Chấp hành Công đoàn trường mở rộng. Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn trường, Chủ tịch Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2017 – 2022. Chủ tịch Công đoàn VP.Công đoàn
Thứ 5 (29/06) 7h30’: P.302 NĐH Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2017. BCH Đảng bộ; các Ban chi ủy; Trưởng các đơn vị, đoàn thể cấp Trường và đại biểu mời. Bí thư Đảng ủy Trực Đảng ủy và VP Đảng ủy
Thứ 7 (01/07) 9h30’-11h00’: P.302 NĐH Phổ biến Quy chế cho người học K20A của các khoa: GDMN, GDTH, LLCT- Luật, Ngoại ngữ, GDTC, NLNN. Ban tiếp sinh người học của các khoa: GDMN, GDTH, LLCT- Luật, Ngoại ngữ, GDTC, NLNN. Phó Hiệu trưởng Lê Văn Trưởng P.CTHSSV; TT.GDTX; P.QLĐT.
Chủ nhật (02/07) 9h30’-11h00’: P.302 NĐH Phổ biến Quy chế cho người học K20A của các khoa: KT-QTKD, KTCN, CNTT&TT. Ban tiếp sinh người học của các khoa: KT-QTKD, KTCN, CNTT&TT. Phó Hiệu trưởng Lê Văn Trưởng P.CTHSSV; TT.GDTX; P.QLĐT