Năm học:    Đơn vị:    Tuần: 

LỊCH TUẦN 47      - NĂM HỌC 2018 -2019     ĐƠN VỊ - Nhà trường
Thứ Thời gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị Ghi chú
Thứ 2 (17/6) 7h30’: P.501 NĐH Họp ban kiểm tra xác định giá phế liệu tận dụng từ tài sản thanh lý năm 2019. Theo Quyết định số 763/QĐ-ĐHHĐ ngày 22/5/2019 của Hiệu trưởng. Trưởng ban P.KHTC
8h00’: P.909, NĐH Họp Ban Chấp hành Công đoàn trường. Uỷ viên Ban chấp hành Công đoàn trường. Chủ tịch CĐ trường VPCĐ trường
8h30’: P.404 NĐH Tập huấn nghiệp vụ công tác thanh tra thi THPTQG năm 2019. Đoàn thanh tra coi thi, chấm thi THPTQG và các cán bộ làm nhiệm vụ thanh tra thi THPT năm 2019. Trưởng ban P.TTrGD
Thứ 3 (18/6) 14h00: Tỉnh Hà Tĩnh Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thi THPT QG năm 2019 (tập trung đi từ 8h) Lãnh đạo HĐT, thành viên Ban Coi thi, Phó Điểm trưởng thi của 16 điểm thi. Sở GD&ĐT Hà Tĩnh P. QLĐT
Thứ 4 (19/6) 7h30’: P.302, NĐH Hội nghị cán bộ chủ chốt. BGH, BCH Đảng bộ; Trưởng và phó các đơn vị trực thuộc, các tổ chức đoàn thể cấp trường. Q. Hiệu trưởng Hoàng Nam - P.TCCB; - P.HCTH
10h00’: P.302, NĐH Hội nghị BCH Đảng bộ trường. Ủy viên BCH Đảng bộ. Bí thư - VPĐU; - P.TCCB
14h00’: P.404, NĐH Nhà trường tổ chức gặp mặt và giao nhiệm vụ cho Trưởng đoàn là Phó Điểm thi THPT quốc gia năm 2019. BGH; Trưởng các đơn vị: P.TCCB, P.KHTC, P.HCTH, P.QLĐT và các Phó Điểm trưởng điểm thi THPT năm 2019. Q. Hiệu trưởng Hoàng Nam - P.QLĐT; - P.HCTH
Thứ 5 (20/6) 14h00: P.404 NĐH Tổng kết công tác đánh giá chuẩn đầu ra ngoại ngữ theo khung NLNN 6 bậc Việt Nam cho sinh viên ĐH, CĐ chính quy năm học 2018-2019. Hội đồng thi đánh giá chuẩn đầu ra theo Quyết định số 1641/QĐ-ĐHHĐ ngày 03/10/2018 của Hiệu trưởng. Q. Hiệu trưởng Hoàng Nam P. BCL&KT
Thứ 6 (21/6) 8h00’: P.404 NĐH Công bố Quyết định thành lập Hội Cựu giáo chức trường ĐH Hồng Đức. BGH, BTV Đảng ủy; BCH lâm thời Hội Cựu giáo chức; trưởng các đơn vị trực thuộc và khách mời. Q. Hiệu trưởng Hoàng Nam - P.TCCB; - P.HCTH; - CĐ Trường
14h30: P.404 NĐH Họp Hội đồng tự đánh giá kết quả thực hiện đề tài KH&CN cấp tỉnh: “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa”. Theo Quyết định số 916/QĐ-ĐHHĐ ngày 10/6/2019 của Hiệu trưởng và cá nhân quan tâm. Phó Hiệu trưởng Hoàng Thị Mai TK HĐ
Thứ 7 (.) . . Ghi chú: - 7h00’, thứ 2 ngày 17/6/2019: Khai giảng lớp bồi dưỡng theo TCCDNN giáo viên Mầm non hạng III. Địa điểm: huyện Triệu Sơn. . . . Ghi chú