Năm học:    Đơn vị:    Tuần: 

LỊCH TUẦN 13      - NĂM HỌC 2017 - 2018     ĐƠN VỊ - Nhà trường
Thứ Thời gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị Ghi chú
Thứ 2 (23/10) 9h00’: P. 302 NĐH Tổng kết Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý Giáo dục Trường THPT và Trung tâm Giáo dục thường xuyên năm 2017. Đại diện BGH; đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.QLĐT, P.TCCB, P.KHTC, P.HCTH, P.TTrGD, P.ĐBCL&KT; CBGV khoa TLGD; Học viên lóp Bồi dưỡng NVQL GD và khách mời. Phó Hiệu trưởng Lê Văn Trưởng Khoa TLGD
Thứ 4 (25/10) 7h15’: HT-A7, CS2 Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức, lao động Trường Đại học Hồng Đức năm học 2017-2018. Đại biểu đương nhiên, đại biểu bầu từ các đơn vị và đại biểu mời. Chủ tịch đoàn BTC P.HCTH
19h00’: P.104 A3-CSC Hội nghị HSSV nội trú Cơ sở chính năm học 2017-2018. Đại diện BGH; đại diện các đơn vị: P.CTHSSV, P.HTQT, Đoàn TN, Hội SV, Ban Bảo vệ, Trạm y tế; trợ lý SV các khoa: K.KTQTKD, K.NLNN, K.CNTT&TT, K.KTCN, K.KHTN, K.KHXH, K.Ngoại ngữ, K.LLCT, K.TLGD, K.GDTC; toàn thể CB Ban QLNT; đại diện HSSV của tất cả các phòng ở trong Khu nội trú Cơ sở chính. Phó Hiệu trưởng Hoàng Nam Ban QLNT
Thứ 5 (26/10) 9h00’: P. 404 NĐH Họp Ban chấp hành Hội Khuyến học. Ban chấp hành Hội Khuyến học. Chủ tịch Hội KH- Phó Hiệu trưởng Lê Văn Trưởng Thư ký Hội Khuyến học
19h00': P.101B6-CS2 Hội nghị HSSV nội trú Cơ sở 2 năm học 2017-2018. Đại diện BGH; đại diện các đơn vị: P.CTHSSV, P.HTQT, Đoàn TN, Hội SV, Ban Bảo vệ, Trạm y tế; trợ lý SV các khoa: K.GDTH, K.GDMN; toàn thể CB Ban QLNT; đại diện HSSV của tất cả các phòng Phó Hiệu trưởng Hoàng Nam Ban QLNT