Năm học:    Đơn vị:    Tuần: 

LỊCH TUẦN 6      - NĂM HỌC 2020 - 2021     ĐƠN VỊ - Nhà trường
Thứ Thời gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị Ghi chú
Thứ 2 (21/9) 7h30’: Hội trường lớn Khai mạc “Tuần sinh hoạt công dân sinh viên” đầu khóa cho sinh viên K23 hệ chính quy (đợt 1). Đại diện: BGH, Lãnh đạo các đơn vị: CT HSSV, QLĐT, các khoa có sinh viên, Trợ lý Công tác SV và sinh viên K23A hệ chính quy nhập học ngày 18/9/2020. Phó Hiệu trưởng Lê Hoằng Bá Huyền P.CT HSSV
14h00’: P.404, NĐH Họp Thường trực Hội đồng Trường Chủ tịch Hội đồng Trường; Thư ký Hội đồng Trường; Bí thư Đảng ủy, Q.Hiệu trưởng và các Trưởng ban của Hội đồng Trường Chủ tịch HĐ Trường Lê Viết Báu Thư ký HĐ Trường
Thứ 3 (22/9) 14h00’: P.404 NĐH Họp Tổ tiếp nhận thí sinh trúng tuyển nhập học hệ LT, VLVH, VB2 - Đợt 2 năm 2020 Tổ tiếp nhận thí sinh trúng tuyển hệ LT, VLVH, VB2 - Đợt 2 năm 2020 (theo KH số 157/KH-ĐHHĐ ngày 14/9/2020 và QĐ số 1199/QĐ-ĐHHĐ ngày 14/8/2020 của Hiệu trưởng). Phó Hiệu trưởng Lê Hoằng Bá Huyền P.CT HSSV
Thứ 4 (23/9) 7h30’: P.404 NĐH Họp Hội đồng xét công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức, kỹ năng được miễn trừ cho sinh viên LT, VB2, VLVH khóa tuyển sinh K23A. Theo Quyết định số 1315/QĐ-ĐHHĐ, ngày 03/9/2020 của Hiệu trưởng. P.Hiệu trưởng Lê Hoằng Bá Huyền TT.GDTX
14h00’: P.404 NĐH Họp Hội đồng xét nâng lương tháng 8,9,10/2020. Hội đồng xét nâng lương trường. Q.Hiệu trưởng Hoàng Nam P.TCCB
Thứ 5 (.) . . Ghi chú: - 7h30’-11h30’ các ngày từ 21-30/9/2020, Nhà trường tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân sinh viên” đầu khóa cho sinh viên K23 hệ chính quy (đợt 1). Thành phần: (Theo Kế hoạch số 152/KH-ĐHHĐ ngày 08/9/2020 và Lịch dạy học ngày 17/9/2020 của Hiệu trưởng). Địa điểm: Hội trường lớn. - Từ 14h00’ ngày 24/9/2020, Họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS chuyên ngành Văn học Việt Nam khóa 1 (3 ngày). Thành phần: Thành viên Hội đồng Theo QĐ số 1234, 1235, 1236/QĐ-ĐHHĐ ngày 19/8/2020 của Hiệu trưởng và các NCS bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở. Địa điểm: P.707-NĐH. - Từ 7h00’, ngày 27/9/2020: Thí sinh trúng tuyển hệ LT, VLVH, VB2 (hình thức xét tuyển)-đợt tháng 8 năm 2020 (K23B) nhập học và nghe phổ biến Quy chế. Thành phần: Tổ tiếp nhận thí sinh trúng tuyển hệ LT, VLVH, VB2-Đợt 2 năm 2020 và Trợ lý Giáo vụ khoa (Theo Kế hoạch số 157/KH-ĐHHĐ ngày 11/9/2020 của Hiệu trưởng). Địa điểm: Hội trường lớn. . . . Ghi chú