Năm học:    Đơn vị:    Tuần: 

LỊCH TUẦN 20      - NĂM HỌC 2017 - 2018     ĐƠN VỊ - Nhà trường
Thứ Thời gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị Ghi chú
Thứ 3 (12/12) 8h00’: P. 404 NĐH Tổ chức Hội thảo khoa học đề tài cấp Tỉnh: “Giải pháp chính sách đẩy mạnh thu hút vốn đầu từ ngoài NSNN phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025”. Theo thông báo số 219/TB-ĐHHĐ ngày 02/11/2017 của Hiệu trưởng và khách mới. Trưởng BTC P.QLKH&CN K.KT-QTKD
Thứ 4 (13/12) 14h00’: P. 404 NĐH Họp Hội đồng xét công nhận kết quả thi tốt nghiệp TCSP Mầm non năm 2017. Theo QĐ số 1992/QĐ-ĐHHĐ ngày 02/11/2017 của Hiệu trưởng. Chủ tịch HĐ P.QLĐT
Thứ 5 (14/12) 7h30’: P. 404 NĐH Họp bàn triển khai thực hiện Quy định quản lý và sử dụng xe ô tô trong Trường Đại học Hồng Đức. Đại diện BGH; TP.KHTC; Kế toán trưởng; TP.TCCB; Trưởng ban TTr ND; Chủ tịch CĐ trường; Lãnh đạo P.HCTH; Tổ trưởng tổ xe. Phó Hiệu trưởng Hoàng Nam -Ban soạn thảo Quy định. -P.HCTH
9h00’: P. 404 NĐH Họp Ban soạn thảo, sửa đổi Quy chế Chi tiêu nội bộ Trường Đại học Hồng Đức. BGH; trưởng các đơn vị: TCCB, QLĐT, QLĐTSĐH, QLKH&CN, ĐBCL&KT, HCTH, TT.GDTX, KHTC; Kế toán trưởng; Trưởng ban TTr ND; Chủ tịch CĐ trường; TK.KTQTKD. Hiệu trưởng P.KHTC
14h00’: P. 404 NĐH Họp Hội đồng thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ theo khung năng lực 6 bậc cho sinh viên CĐ, ĐH chính qui. Theo QĐ số 1282Đ-ĐHHĐ ngày 10/8/2017 của Hiệu trưởng. Chủ tịch HĐ P.ĐBCL&KT
13h30’: P. 909 NĐH Họp Ban Thường vụ Công đoàn trường. Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn trường. Chủ tịch CĐ trường VPCĐ trường
14h30’: P. 909 NĐH Họp Ban Chấp hành Công đoàn trường (mở rộng). Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn trường; Ủy ban kiểm tra Công đoàn trường, Chủ tịch Công đoàn bộ phận. Chủ tịch CĐ trường VPCĐ trường
Thứ 6 (15/12) 8h00’: P. 404 NĐH Họp Hội đồng xét điều kiện dự thi, bảo vệ khóa luận tốt nghiệp hệ LT, VLVH, VB2 đợt 2 năm 2017. Theo QĐ số 2297/QĐ-ĐHHĐ ngày 06/12/2017 của Hiệu trưởng. Chủ tịch HĐ TT.GDTX
13h30’: P. 404 NĐH Họp Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Sư phạm Toán. Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ đại học ngành SP Toán (Theo QĐ số 1742/QĐ-ĐHHĐ ngày 06/10/2017 của Hiệu trưởng. Tổ soạn thảo CTĐT trình độ ĐH ngành Sư phạm Toán Chủ tịch HĐ Phó Hiệu trưởng Hoàng Nam Thư ký HĐ
15h00’: P. 404 NĐH Họp Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Giáo dục thể chất. Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Giáo dục thể chất. (Theo QĐ số 1742/QĐ-ĐHHĐ ngày 06/10/2017 của Hiệu trưởng. Tổ soạn thảo CTĐT trình độ ĐH ngành Giáo dục thể chất. Chủ tịch HĐ Phó Hiệu trưởng Hoàng Nam Thư ký HĐ
14h00’: P. 302 NĐH Lễ Tổng kết và phát bằng tốt nghiệp Thạc sĩ K 16 QTKD (Lớp liên kết ĐH Kinh tế Huế). Đại diện ĐH Kinh tế Huế, Ban Giám hiệu ĐH Hồng Đức; trưởng các đơn vị: QLĐT, CTHSSV, KHTC, HCTH, QTVTTB, TTrGD, ĐBCL&KT, QLĐTSĐH. Phó Hiệu trưởng Lê Văn Trưởng P.QLĐTSĐH
Thứ 7 (16/12) 8h00’: P.102 Nhà- A5, CSC Báo cáo thời sự cho người học hệ chính quy các khoa: TLGD, GDTC và NLNN (cả ngày). Báo cáo viên; trợ lý CTHSSV và người học hệ chính quy của các khoa: TLGD, GDTC và NLNN Ban TC P.CTHSSV
Chủ nhật (.) . . Ghi chú: - Ngày 17/12/2017, thi Tiếng Anh bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam cho học viên cao học. Địa điểm: Nhà A1-CSC. . . . Ghi chú
. . Ghi chú: - Từ ngày 11/12/2017 đến ngày 17/12/2017, Nhà trường phối hợp với Công an các cấp, chính quyền địa phương nắm tình hình HSSV năm học 2017-2018. . . . Ghi chú