Năm học:    Đơn vị:    Tuần: 

LỊCH TUẦN 39      - NĂM HỌC 2018 -2019     ĐƠN VỊ - Nhà trường
Thứ Thời gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị Ghi chú
Thứ 2 (22/4) 14h00’: P.404, NĐH Họp BTV Đảng ủy và Ban Giám hiệu. Các đồng chí trong BTV Đảng ủy, Ban Giám hiệu. Bí thư ĐU Hoàng Nam - P.TCCB; - P.HCTH
14h00’: P. 404, NĐH Tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường: “Dạy học tiếng Anh định hướng biên phiên dịch”. Theo thông báo số 35/TB – ĐHHĐ ngày 15/3/2019 của Hiệu trưởng và khách mời. Phó Hiệu trưởng Hoàng Thị Mai - P.QLKH&CN; - Khoa NN
Thứ 4 (24/4) 8h00’: P.302, NĐH Hội nghị cán bộ chủ chốt. BGH, BCH Đảng ủy; trưởng phó các đơn vị đoàn thể cấp trường; bí thư, phó bí thư chi bộ. Q. Hiệu trưởng Hoàng Nam - P.TCCB; - P.HCTH; - VPĐU
Thứ 5 (25/4) 8h00’: P.404, NĐH Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ. Các đồng chí trong BCH Đảng bộ trường Bí thư ĐU Hoàng Nam - P.TCCB; - P.HCTH; - VPĐU
13h30’: P.404, NĐH Tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường: “Công tác tham vấn tâm lý học đường ở các trường THPT hiện nay”. Theo thông báo số 26/TB – ĐHHĐ ngày 06/3/2019 của Hiệu trưởng và khách mời. Phó Hiệu trưởng Hoàng Thị Mai - P.QLKH&CN; - Khoa TLGD
Thứ 6 (26/4) 8h00’: P.302, NĐH Tổ chức Hội nghị tuyển dụng cho công ty Foxconn Hồng Hải với 03 khoa: Ngoại ngữ, CNTT&TT, KTCN. Đại diện BGH; P.CT HSSV; đại diện lãnh đạo và sinh viên năm 3 năm 4 các Khoa Ngoại ngữ, CNTT&TT, KTCN; Đại diện công ty Foxconn Hồng Hải. Phó Hiệu trưởng Hoàng Thị Mai P.CTHSSV;
Thứ 7 (27/4) 7h30’: P. 404, NĐH Tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường: “Cách mạng công nghiệp 4.0 - Phát triển các dịch vụ thông minh tại Trường Đại học Hồng Đức”. Theo thông báo số 50/TB - ĐHHĐ ngày 03/4/2019 của Hiệu trưởng và khách mời. Phó Hiệu trưởng Hoàng Thị Mai - P.QLKH&CN; - K.CNTT&TT