Năm học:    Đơn vị:    Tuần: 

LỊCH TUẦN 12      - NĂM HỌC 2019 -2020     ĐƠN VỊ - Nhà trường
Thứ Thời gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị Ghi chú
Thứ 3 (22/10) 8h00’: P.404 NĐH Kiểm tra tiến độ Đề án “Khởi nghiệp ĐMST- Đề án 844”. Đại diện BGH; Trưởng các đơn vị: P.QLKH&CN, P.QLĐT, P.KHTC, P.HCTH, K.KT-QTKD, Ban đề án và Đoàn kiểm tra Bộ KH&CN. Phó Hiệu trưởng Hoàng Thị Mai Ban Đề án
Thứ 4 (23/10) 13h30’: P.404 NĐH Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp cao học và cấp bằng thạc sĩ cho học viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Văn học Việt Nam khóa 2017 - 2019. Theo Quyết định số 1653/QĐ-ĐHHĐ ngày 14/10/2019 của Hiệu trưởng. Phó Hiệu trưởng Hoàng Thị Mai P.QLĐTSĐH
15h30’: P.404 NĐH Họp Ban tiếp sinh cao học đợt 2 năm 2019. Đại diện BGH; Trưởng các đơn vị: KHTC, HCTH, NLNN, KHXH, KHTN, KTCN, CNTT&TT; phụ trách kế toán trường; lãnh đạo và chuyên viên P.QLĐTSĐH. Phó Hiệu trưởng Hoàng Thị Mai Ban Tiếp sinh
Thứ 6 (25/10) 13h30’: P.302 NĐH Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 210/CTrPH-CAT-ĐHHĐ ngày 01/10/2014 giữa Công an Tỉnh và Trường ĐH Hồng Đức. BGH; Trưởng các đơn vị, đoàn thể trực thuộc; Trợ lý CT HSSV; SV được điều động Đại diện Ban giám đốc CA tỉnh; PV05 Q. Hiệu trưởng Hoàng Nam - P.HCTH; - P.CT HSSV; - PV05, CA tỉnh
Thứ 7 (.) . . Ghi chú: - 7h30, thứ 7, ngày 26/10/2019, Khai mạc khóa học khởi sự doanh nghiệp và bồi dưỡng doanh nhân năm 2019 (lớp 1). Thành phần: Theo KH số 217/KH-ĐHHĐ-HSV ngày 01/10/2019 của Hiệu trưởng. Địa điểm: P. 302,NĐH, CSC. - 8h00’, ngày 27/10/2019: Tiếp sinh cao học đợt 2 năm 2019; địa điểm: P. 302, NĐH, CSC. . . . Ghi chú