Hội đồng trường Trường Đại học Hồng Đức họp phiên thứ XVII, nhiệm kỳ 2019 – 2024: Tổng kết hoạt động năm 2023 và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng

29/12/2023

Chiều ngày 29/12/2023, Hội đồng trường (HĐT) Trường Đại học Hồng Đức đã tổ chức phiên họp lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Nội dung chính của phiên họp là tổng kết hoạt động của Hội đồng trường năm 2023 và xem xét thông qua các nội dung về công tác tổ chức cán bộ, đào tạo, cơ sở vật chất, công tác tài chính và các nội dung quan trọng khác. PGS. TS Lê Viết Báu - Chủ tịch HĐT chủ trì phiên họp.
Media/1_hdu_home/FolderFunc/202312/Images/z5020947652241-a0109c7537c9caa2a940f4a0ee26ca07-20231229023302-e.jpg

PGS. TS. Lê Viết Báu - Chủ tịch HĐT phát biểu chủ trì phiên họp

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202312/Images/z5021018951513-b3e6b855efd98e09f688e346380fbb33-20231229025937-e.jpg

PGS. TS Ngô Chí Thành – Giám đốc Trung tâm GDTX, Thư ký Hội đồng trường trình bày báo cáo tại phiên họp

Tại phiên họp, các thành viên HĐT đã nghe PGS. TS Ngô Chí Thành – Giám đốc Trung tâm GDTX, Thư ký Hội đồng trường trình bày báo cáo kết quả hoạt động của HĐT. Theo đó, báo cáo đã nêu rõ: Năm 2023, hoạt động của HĐT đã bám sát Luật Giáo dục đại học; Nghị định 99/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giáo dục đại học sửa đổi... các Quyết nghị của Hội đồng Trường được ban hành kịp thời gắn với các quy định của pháp luật hiện hành và thực tiễn phát triển của Nhà trường, như: Ban hành Nghị quyết số 11/NQ – HĐT ngày 20/03/2023 về phê duyệt Kế hoạch phát triển Trường giai đoạn 2022 – 2025; Nghị Quyết số 12/NQ – HĐT ngày 20/03/2023 về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quyết định 3169/QĐ-UBND về xây dựng và phát triển Trường Đại học Hồng Đức đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; ban hành Nghị quyết số 29/NQ – HĐT ngày 05/07/2023 về Ban hành Quy chế hoạt động giám sát của Hội đồng trường Đại học Hồng Đức nhiệm kỳ 2019 -2024; Nghị Quyét số 26/NQ – HĐT ngày 30/12/2022về  thành lập “Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thuộc Trường Đại học Hồng Đức; ….và ban hành nhiều Nghị quyết quan trọng khác. Các hoạt động trên đã nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của HĐT cũng như nâng cao năng lực quản trị của Trường Đại học Hồng Đức. 

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202312/Images/z5020947882272-51a26c736edd8720e9ff48ca4437d9f0-20231229023302-e.jpg

Toàn cảnh phiên họp

Cũng tại phiên họp, PGS.TS. Lê Viết Báu – Chủ tịch HĐT đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch HĐT năm 2023; PGS.TS. Bùi Văn Dũng – Hiệu trưởng Nhà trường trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hiệu trưởng năm 2023. Bên cạnh đó, PGS.TS. Đậu Bá Thìn – Phó Hiệu trưởng Nhà trường, thành viên HĐT đã trình bày Báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2023. Báo cáo đã nêu rõ những kết quả đạt được của công tác tuyển sinh năm 2023 và đề xuất các giải pháp, phương hướng nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tuyển sinh năm 2024.

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202312/Images/z5020947741812-fa4b02efc462685953fcd9fa8afab90a-20231229023303-e.jpg

PGS.TS. Bùi Văn Dũng – Hiệu trưởng Nhà trường trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hiệu trưởng năm 2023 tại phiên họp

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202312/Images/z5020947809188-69436b6e7ebd621dea7db1d63db33267-20231229023302-e.jpg

PGS.TS. Đậu Bá Thìn – Phó Hiệu trưởng Nhà trường trình bày Báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2023

Trong khuôn khổ của phiên họp, các thành viên HĐT đã thảo luận, xem xét và Quyết nghị thông qua các tờ trình của Hiệu trưởng về các lĩnh vực hoạt động của Nhà trường. Về công tác tổ chức và đào tạo có tờ trình Tờ trình số 415/TTr-ĐHHĐ, ngày 07/12/2023 về việc đề nghị mở mới chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng; Tờ trình số 447/TTr-ĐHHĐ, ngày 21/12/2023 về phương án, chỉ tiêu tuyển sinh năm 2024; Tờ trình số 450/TTr-ĐHHĐ, ngày 22/12/2023 xin chủ trương về tuyển lao động hợp đồng trong Trường Đại học Hồng Đức.

Về công tác đầu tư cơ sở vật chất, HĐT đã xem xét Tờ trình số 427/TTr-ĐHHĐ, ngày 12/12/2023 về việc xin chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa Nhà Ký túc xá Sinh viên N2, N3-Trường Đại học Hồng Đức; Tờ trình số 429/TTr-ĐHHĐ, ngày 14/12/2023 về việc xin đầu tư phần mềm quản lý tổng thể thư viện Đại học Hồng Đức; Tờ trình số 438/TTr-ĐHHĐ, ngày 15/12/2023 về việc xin chủ trương khắc phục hậu quả cháy nhà để xe sinh viên nằm phía ngoài Ký túc xá N1, Trường Đại học Hồng Đức.

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202312/Images/z5021019003201-05bff74ed9e784b46371bb0f1f27f5d4-20231229025938-e.jpg

 Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Giám đốc sở Nội vụ phát biểu tại phiên họp

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202312/Images/z5021019127772-28726982f5854b7ce9e7e6a0345595dc-20231229025938-e.jpg

 PGS.TS. Hoàng Thị Mai - Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại phiên họp

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202312/Images/z5021019233377-81175cdcbeb8a65bf698852f2ddffc4e-20231229025937-e.jpg

 PGS.TS. Phạm Thế Anh - Trưởng khoa CNTT&TT phát biểu tại phiên họp

Trên cơ sở các bản dự thảo báo cáo và các tờ trình của Hiệu trưởng Nhà trường, với tinh thần trách nhiệm cao, các thành viên Hội đồng trường đã tập trung trí tuệ, đưa ra nhiều ý kiến đóng góp thiết thực, có giá trị và quyết nghị thống nhất thông qua các nội dung quan trọng nêu trên với sự đồng thuận cao.

Kết thúc phiên họp, PGS. TS. Lê Viết Báu - Chủ tịch HĐT một lần nữa khẳng định những kết quả, đóng góp mà HĐT đã thực hiện trong năm 2023. Trong năm 2024, HĐT sẽ tiếp tục phát huy tối đa vai trò giám sát, định hướng kế hoạch phát triển Nhà trường; Thực hiện tốt công tác triển khai, tổ chức thực hiện trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng trường theo quy định của Luật Giáo dục đại học, để xây dựng Trường Đại học Hồng Đức ngày càng phát triển vững mạnh. Dự kiến một số nội dung chương trình hoạt động của HĐT trong năm 2024, cụ thể như: Thực hiện thủ tục kéo dài thời gian hoạt động của HĐT; Giám sát chuyên đề về công tác tuyển dụng, sử dụng , bổ nhiệm viên chức, người lao động; Giám sát thực hiện các Nghị quyết về đầu tư, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị. Chủ tịch HĐT cũng thống nhất thông qua Nghị quyết phiên họp lần thứ XVII và chương trình hoạt động của HĐT trong năm 2024./.

Trung tâm CNTT&TT

Tin nổi bật

Tuyển sinh 2024

Tin tức - Sự kiện