Tin tức - sự kiện

Bế mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 05 Chương trình đào tạo của Trường Đại học Hồng Đức

Sau 5 ngày làm việc chính thức, chiều ngày 17/04/2024, phiên Bế mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 05 Chương trình đào tạo (CTĐT) đã được Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD - ĐHQGHN) phối hợp với Trường Đại học Hồng Đức tổ chức.

Tin tức - Sự kiện     17/04/2024

2690

0

Người học tốt nghiệp năm học 2022-2023

86.02%

0

Sinh viên có việc làm năm 2023

4*

0

Chuẩn đối sánh chất lượng UPM

21

0

Chương trình đào tạo được kiểm định