24/10/2023

Tuyển sinh lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm chuyên môn Công nghệ thông tin cho các khối SP Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phố thông năm 2023

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BGDĐT ngày 05/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học; Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT ngày 05/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông; Căn cứ năng lực đội ngũ giảng viên của Nhà trường, Trường Đại học Hồng Đức thông báo tuyến sinh các lóp bồi dưỡng và cấp chúng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng phù họp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiếu học và giáo viên trung học cơ sở, trung học phô thông, như sau:

09/10/2023

Trường ĐH Hồng Đức tiếp tục khai giảng các khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho giảng viên theo Đề án 844 mã số 844.NV04.ĐHHĐ.11-23

Nằm trong chuỗi hoạt động của Khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo Đề án 844 mã số 844.NV04.ĐHHĐ.11-23; sáng ngày 09/10/2023, Trường ĐH Hồng Đức tiếp tục tổ chức khai giảng khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho CBGV (đợt 2) với sự tham gia diễn thuyết của chuyên gia Trương Thanh Hùng - Chủ tịch FiNNO Group, Phó Chủ tịch Hội đồng Cố vấn KNĐMST Quốc gia. Khóa đào tạo diễn ra trong thời gian 2 ngày 09 – 10/10/2023.

18/09/2023

Thông báo tổ chức lớp bồi dưỡng giáo viên THCS dạy môn Khoa học tự nhiên, giáo viên THCS dạy môn Lịch sử và Địa lý

Căn cứ Quyết định số 2454/QĐ-BGDĐT ngày 21/7/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở dạy môn Khoa học Tự nhiên; Căn cứ Quyết định số 2455/QĐ-BGDĐT ngày 21/7/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở dạy môn Lịch sử và Địa lý; Trường Đại học Hồng Đức xin thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng “Giáo viên THCS dạy môn Khoa học Tự nhiên, giáo viên THCS dạy môn Lịch sử và Địa lý” cụ thể xem tại file đính kèm. 

31/01/2023

Trường Đại học Hồng Đức tổ chức tuyển sinh Chương trình tiếng Anh hướng nghiệp English Works miễn phí do đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tài trợ

Nhằm tạo cơ hội học tiếng Anh hướng nghiệp và các kỹ năng nghề nghiệp cho thanh niên chưa có việc làm hoặc đang thất nghiệp trong độ tuổi 18-30; Trường Đại học Hồng Đức tổ chức tuyển sinh Chương trình tiếng Anh hướng nghiệp English work miễn phí do Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tài trợ.

29/09/2022

Thông báo tổ chức ôn thi, thi cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản

Trường Đại học Hồng Đức thông báo kế hoạch tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản đợt 4 năm 2022 (tháng 10/2022), cụ thể như sau:

08/08/2022

Thông báo tổ chức ôn thi, thi cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản

Trường Đại học Hồng Đức thông báo kế hoạch tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản đợt 3 năm 2022 (tháng 8/2022), cụ thể như sau:

Tin nổi bật

Tuyển sinh 2024

Tin nổi bật