Tuyển sinh lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm chuyên môn Công nghệ thông tin cho các khối SP Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phố thông năm 2023

24/10/2023

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BGDĐT ngày 05/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học; Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT ngày 05/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông; Căn cứ năng lực đội ngũ giảng viên của Nhà trường, Trường Đại học Hồng Đức thông báo tuyến sinh các lóp bồi dưỡng và cấp chúng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng phù họp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiếu học và giáo viên trung học cơ sở, trung học phô thông, như sau:

1. Đối tượng và chưong trình bồi dưỡng
       a) Cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giáo viên tiểu học
       - Đối tượng tuyển sinh:
       + Những người có bằng cử nhân Tin học (Công nghệ thông tin), Giáo dục Thể chất, Tiếng Anh/Ngôn ngữ Anh và có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học;
       + Sinh viên đang học các ngành Công nghệ thông tin, Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Hồng Đức và đã hoàn thành tối thiểu 70% CTĐT của ngành học tương ứng có nhu câu.
       - Chương trình bồi dưỡng: Thực hiện theo Chưong trình được ban hành kèm theo Thông tư số 11/2021/TT-BGDĐT ngày 05/04/2021 của Bộ GD&ĐT;
       - Khối lượng chương trình: 35 tín chỉ (31 tín chỉ bắt buộc và 4 tín chỉ tự chọn).
       b) Cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giáo viên THCS và THPT
       - Đối tượng tuyển sinh:
       + Những người có bằng cử nhân ngành phù họp với một trong các môn hoc của cấp THCS, cấp THPT có nguyện vọng trở thành giáo viên THCS/THPT;
       + Sinh viên đang học các ngành Công nghệ thông tin, Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Hồng Đức và đã hoàn thành tối thiểu 70% CTĐT của ngành học tương ứng có nhu cầu.
       - Chương trình bồi dưỡng: Thực hiện theo Chương trình được ban hành kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT ngày 05/04/2021 của Bộ GD&ĐT;
       - Khối lượng chương trình: 34 tín chỉ (32 tín chỉ bắt buộc và 2 tín chỉ tự chọn).
2. Hình thức, thòi gian, địa điểm bồi dưỡng
       - Hình thức: Học trực tiếp; hoặc trực tiếp kết hợp với trực tuyến.
       - Thời gian: Thực hiện chương trình tối thiểu 01 năm (12 tháng).
       - Lịch giảng dạy: Bố trí linh hoạt vào ca 3 (tiết 11-13) và ngày thứ 7, Chủ nhật.
       - Địa điểm: Trường Đại học Hồng Đức
3. Kinh phí: 230.0000/1 tín chỉ/1 học viên.
4. Hồ sơ đăng ký
       - Thí sinh có thể đăng ký trực tuyến qua đường link và hoàn thiện hồ sơ sau khi nhập học: https://forms.gle/KfuECXYdf3GqT4rG9
       - Nhận hồ sơ: Phòng 806, Nhà Điều hành Trường Đại học Hồng Đức (số 565 Quang Trung, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa).
5. Hồ sơ gồm
       + Phiếu đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng của học viên (theo mẫu);
       + 01 Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp đại học trở lên;
       + 01 Bảng điểm khóa học đại học;
       + 01 Bản sao công chứng CMND hoặc thẻ căn cước công dân, hộ chiếu;
       + 02 Ảnh 3cm x 4cm mới chụp không quá 3 tháng (ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh ở mặt sau ảnh).
6. Lịch khai giảng: Hằng tháng (nếu lớp học có từ 25 học viên/lớp).
       Thông tin chi tiết liên hệ và tư vấn đăng ký: Trung tâm GDTX - Trường Đại học Hồng Đức (phòng 806, Nhà Điều hành - số 565 Quang Trung, Phường Đông Vệ, Thành phô Thanh Hóa); điện thoại: 0919.583.663, 0984.800.576; email: ttgdtx@hdu.edu.vn./.

Xem chi tiết thông báo: tệp đính kèm phía dưới

Tin nổi bật

Tuyển sinh 2024

Tuyển sinh bồi dưỡng ngắn hạn