Thông báo tổ chức lớp bồi dưỡng giáo viên THCS dạy môn Khoa học tự nhiên, giáo viên THCS dạy môn Lịch sử và Địa lý

19/09/2023

Căn cứ Quyết định số 2454/QĐ-BGDĐT ngày 21/7/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở dạy môn Khoa học Tự nhiên; Căn cứ Quyết định số 2455/QĐ-BGDĐT ngày 21/7/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở dạy môn Lịch sử và Địa lý; Trường Đại học Hồng Đức xin thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng “Giáo viên THCS dạy môn Khoa học Tự nhiên, giáo viên THCS dạy môn Lịch sử và Địa lý” cụ thể xem tại file đính kèm. 

Tin nổi bật

Tuyển sinh 2024

Tuyển sinh bồi dưỡng ngắn hạn