Trường Đại học Hồng Đức tuyển sinh thạc sĩ Chuyên ngành Quản trị kinh doanh liên kết với Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Anhalt (CHLB Đức)

08/04/2024

Chương trình liên kết đào tạo cấp bằng thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh giữa Trường Đại học Hồng Đức (Việt Nam) và Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Anhalt (CHLB Đức) được thực hiện theo quyết định số 1436/QĐ – ĐHHĐ, ngày 25/5/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức. Đây là cơ hội lớn cho các học viên có thể nhận bằng thạc sĩ do một trường đại học uy tín của CHLB Đức cấp với thời gian, hình thức, chi phí đào tạo linh hoạt.
Media/1_hdu_home/FolderFunc/202305/Images/2-20230526053231-e.jpg
Media/1_hdu_home/FolderFunc/202305/Images/6-20230526053231-e.jpg
Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Anhalt

Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Anhalt nằm ở trung tâm của CHLB Đức được thành lập năm 1991 là trường đại học khoa học ứng dụng lớn nhất bang Sachen – Anhalt. Chương trình liên kết đào tạo cấp bằng thạc sĩ Chuyên ngành Quản trị kinh doanh được triển khai là kết quả của quá trình hợp tác bền chặt giữa Trường Đại học Hồng Đức và Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Anhalt  trong suốt thời gian qua, là minh chứng khẳng định những nỗ lực hiệu quả của hai bên trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của ngành, địa phương và đất nước.

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202404/Images/z5327969863352-58b461dc2d22f9e3516752424e1a4f7f-20240408042510-e.jpg

Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh do Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Anhalt xây dựng và đã được kiểm định, tương đương 90 tín chỉ Châu âu (ECTS), thời gian đào tạo là 02 năm với 03 kỳ học chia làm 02 giai đoạn: Giai đoạn 1 (năm thứ nhất): Học viên học 06 môn học - 30 ETCS tại Trường Đại học Hồng Đức;  Giai đoạn 2 (năm thứ hai): Học viên học 08 môn học - 40 ECTS và bảo vệ luận văn - 20 ECTS tại Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Anhalt. Ngôn ngữ giảng dạy hoàn toàn bằng Tiếng Anh. Hình thức giảng dạy: Trực tiếp. Đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy là giảng viên Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Anhalt; ngoài ra một số giảng viên Trường Đại học Hồng Đức có trình độ chuyên môn và năng lực ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu của Chương trình liên kết đào tạo và các quy định hiện hành của Việt Nam và CHLB Đức cùng tham gia giảng dạy. Sau khi ra trường, học viên sẽ nhận được Bằng thạc sĩ Quản trị kinh doanh (Master of Business Administration) do Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Anhalt cấp.

Để tham gia chương trình đào tạo, ứng viên cần có bằng tốt nghiệp đại học tất cả các khối ngành; đạt trình độ tiếng Anh bậc 4 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương và đáp ứng các yêu cầu tuyển chọn của Chương trình liên kết.

Chỉ tiêu tuyển sinh thạc sĩ Chuyên ngành Quản trị kinh doanh liên kết với Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Anhalt (CHLB Đức) năm 2024 là 10 học viên.

Tổng kinh phí đào tạo toàn khóa học là: 8.950 Euro, trong đó: Kinh phí đào tạo năm thứ nhất tại Việt Nam: 2.000 Euro; Kinh phí đào tạo năm thứ hai tại CHLB Đức: 6.950 Euro.

Chi tiết xem tại thông báo tuyển sinh.

Tin nổi bật

Tuyển sinh 2024

Tuyển sinh chính quy