Hội nghị giao ban công tác đào tạo sau đại học năm học 2022 – 2023

18/03/2023

Sáng ngày 18/03/2023, Trường Đại học Hồng Đức đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác đào tạo sau đại học năm học 2022 - 2023. PGS. TS. Hoàng Thị Mai – Phó Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì Hội nghị.
Media/1_hdu_home/FolderFunc/202303/Images/2110687d749da9c3f08c3-20230318104427-e.jpg

PGS. TS. Hoàng Thị Mai – Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu  chủ trì Hội nghị. 

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các phòng, ban chức năng; đại diện lãnh đạo khoa, Trưởng bộ môn quản lý các chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ; PGS, TS chủ trì các chuyên ngành đào tạo sau đại học; Trợ lý sau đại học; lãnh đạo và chuyên viên Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học; toàn thể nghiên cứu sinh; đại diện ban cán sự các lớp cao học K14, K15.
Media/1_hdu_home/FolderFunc/202303/Images/9f2fec8df76d2a33737c1-20230318104421-e.jpg

PGS. TS. Lương Kim Phượng – Trưởng phòng Quản lý đào tạo Sau đại học trình bày báo cáo tại Hội nghị.

Tại hội nghị, thay mặt Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học, PGS. TS. Lương Kim Phượng – Trưởng phòng Quản lý đào tạo Sau đại học trình bày báo cáo giao ban công tác đào tạo sau đại học năm học 2022 - 2023. Theo đó, báo cáo đã nêu rõ: Năm học 2022 -2023, Nhà trường đã mở thêm 01 chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh và 01 chuyên ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ Quản lý kinh tế, nâng tổng số quy mô đào tạo sau đại học của Nhà trường lên 05 chuyên ngành trình đào tạo trình độ tiến sĩ và 20 chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ với tổng số 15 nghiên cứu sinh và 645 học viên cao học. Kết quả tuyển sinh sau đại học năm 2022 đạt 84,9% (333/392) so với tổng chỉ tiêu đề ra. Bên cạnh đó, báo cáo cũng nêu rõ kết quả công tác đào tạo và hoạt động hỗ trợ đào tạo sau đại học học kỳ I; những điểm mới trong quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ; … và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II năm học 2022 – 2023.

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202303/Images/bb13360e2aeef7b0aeff5-20230318104422-e.jpg

 TS. Lê Huy Chính - Phó trưởng khoa KT - QTKD phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202303/Images/34ca4b0f57ef8ab1d3fe7-20230318104428-e.jpg
Đại diện Ban cán sự cao học K15 phát biểu ý kiến tại Hội nghị.
Media/1_hdu_home/FolderFunc/202303/Images/a48d98b18451590f00406-20230318104426-e.jpg
Đại diện Ban cán sự cao học K14 phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Cũng tại hội nghị, các cán bộ giảng viên, nghiên cứu sinh và học viên đã tập trung trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong công tác đào tạo sau đại học thời gian qua, đồng thời, đóng góp những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo sau đại học của Nhà trường trong thời gian tới. Trong đó, có một số nhiệm vụ được các thầy cô, nghiên cứu sinh và học viên bày tỏ sự quan tâm và dành nhiều thời gian thảo luận như: Các giải pháp hỗ trợ hoạt động đào tạo sau đại học; các văn bản liên quan đến công tác đào tạo sau đại học; về vấn đề thi ngoại ngữ đầu ra đối với học viên cao học; về việc sắp xếp lịch học, thời gian thực tế, cử giảng viên hướng dẫn,… đảm bảo theo kế hoạch, thời gian đào tạo.

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202303/Images/749e01d31d33c06d99222-20230318104428-e.jpg

Quang cảnh Hội nghị.

Kết luận hội nghị, PGS. TS. Hoàng Thị Mai đã đánh giá cao các ý kiến đóng góp rất trách nhiệm, tâm huyết, mang tính cấp thiết của các cán bộ giảng viên, nghiên cứu sinh và học viên. Đề nghị trong thời gian tới các khoa, bộ môn tiếp tục đôn đốc, giám sát việc thực hiện kế hoạch dạy học học kỳ 2, năm học 2022 -2023 nhằm đảm bảo đúng tiến độ học tập, bảo vệ luận văn, luận án; duy trì nền nếp dạy học sau đại học; tổ chức đánh giá luận văn, luận án theo đúng các quy định hiện hành; tăng cường công tác tuyên truyền tuyển sinh đào tạo sau đại học; hoàn thành tốt công tác tuyển sinh trình độ thạc sĩ, tiến sĩ đợt 1/2023; hoàn thiện đề án liên kết đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh giữa Trường Đại học Hồng Đức và Trường Đại học Khoa học ứng dụng Anhalt, CHLB Đức; triển khai các thủ tục xây dựng Đề án mở mới các chuyên ngành đào tạo sau đại học: Thạc sĩ Giáo dục học (Giáo dục Mầm non) và tiến sĩ Khoa học Máy tính; tổ chức tốt Hội thảo khoa học: “Các giải pháp triển khai thực hiện học phần thực tập và chuyên đề nghiên cứu trong chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Hồng Đức”. PGS. TS. Hoàng Thị Mai cũng đề nghị các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ hơn trong quá trình triển khai công tác đánh giá kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo kế hoạch, công tác tuyển sinh và quản lý người học sau đại học./.

Trung tâm CNTT&TT

Tin nổi bật

Tuyển sinh 2024

Tuyển sinh SĐH