Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2023

22/02/2023

Trường Đại học Hồng Đức thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2023, với 20 chuyên ngành, cụ thể như sau:
Media/1_hdu_home/FolderFunc/202302/Images/z4106114188502-3d5b3203c59a52f367d65ed98cb00333-20230222024808-e.jpg

 

Tin nổi bật

Tuyển sinh 2024

Tuyển sinh SĐH