Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 2 năm 2022

26/09/2022

Trường Đại học Hồng Đức thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 2 năm 2022, các chuyên ngành đào tạo gồm: Khoa học cây trồng, Văn học Việt Nam, Lý luận và PPDHBM Văn - Tiếng Việt, Lịch sử Việt Nam, Quản trị kinh doanh.
Media/1_hdu_home/FolderFunc/202209/Images/hdu333-20220926043110-e.jpg

Lãnh đạo Nhà trường chụp ảnh lưu niệm với các tân Tiến sĩ

Tin nổi bật

Tuyển sinh 2024

Tuyển sinh SĐH