Nghiên cứu sinh Cao Thị Mai bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở với đề tài “Cảm quan sinh thái trong văn học Mường (Khảo sát qua Mo Đẻ đất đẻ nước và các tác phẩm văn học hiện đại tiêu biểu”

13/07/2023

Sáng ngày 13/07/2023, Trường Đại học Hồng Đức đã tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh (NCS) Cao Thị Mai - Chuyên ngành Văn học Việt Nam với đề tài “Cảm quan sinh thái trong văn học Mường (Khảo sát qua Mo Đẻ đất đẻ nước và các tác phẩm văn học hiện đại tiêu biểu”. Đề tài được hướng dẫn khoa học bởi PGS. TS. Hoả Diệu Thuý – Trường Đại học Hồng Đức.

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở gồm có PGS.TS. Lê Tú Anh – Phó trưởng khoa Khoa học Xã hội, Trường Đại học Hồng Đức, Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS. Đỗ Lai Thuý – Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật, Uỷ viên, Phản biện 1; PGS.TS. Trần Văn Toàn – Trường Đại Sư phạm Hà Nội, Uỷ viên, Phản biện 2; PGS.TS. Nguyễn Bích Thu – Viện Văn học, Uỷ viên; PGS.TS. Nguyễn Thanh Tú – Tạp chí Văn nghệ Quân đội, Uỷ viên; TS. Vũ Thanh Hà - Trường Đại học Hồng Đức, Uỷ viên; TS. Hoàng Thị Huệ - Trường Đại học Hồng Đức, Uỷ viên, Thư ký Hội đồng.

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202307/Images/z4511847031548-7d0c8a43409bdc12ab9a0cc4fe286596-20230713100025-e.jpg

PGS.TS. Lê Tú Anh – Phó trưởng khoa Khoa học Xã hội, Trường Đại học Hồng Đức, Chủ tịch Hội đồng phát biểu chủ trì buổi đánh giá luận án tiến sĩ của NCS Cao Thị Mai

Tại buổi bảo vệ luận án, dưới sự chủ trì của PGS. TS. Lê Tú Anh, Hội đồng đã thông qua lý lịch khoa học, thành tích nghiên cứu, quá trình học tập và kết quả nghiên cứu khoa học của NCS Cao Thị Mai. Các thành viên Hội đồng đánh giá cao những nỗ lực của NCS trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu.

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202307/Images/z4511846984942-7667dd3d7b42f0d1b31e104267ae9855-20230713100024-e.jpg

NCS Cao Thị Mai trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu chính của luận án

Trước tập thể Hội đồng, NCS Cao Thị Mai đã trình bày một cách hệ thống, logic và khoa học những kết quả nghiên cứu chính của luận án. Luận án là công trình chuyên khảo đầu tiên vận dụng lý thuyết phê bình sinh thái để nghiên cứu Mo đẻ đất đẻ nước và các tác phẩm văn học Mường hiện đại; làm rõ biểu hiện của cảm quan sinh thái trong Mo đẻ đất đẻ nước và trong các tác phẩm văn học Mường hiện đại; so sánh  đối chiếu để thấy được sự kế thừa, ảnh hưởng của Mo đẻ đất đẻ nước đến các tác phẩm văn học Mường hiện đại ở phương diện cảm quan sinh thái. Từ đó, khám phá những giá trị sinh thái nhân văn đặc sắc trong tư duy của người Mường, đồng thời góp thêm tiếng nói khoa học khẳng định vị trí và giá trị của Mo đẻ đất đẻ nước trong đời sống văn hoá tinh thần của người Mường nói riêng và trong việc góp phần đa dạng bản sắc văn hoá – văn học Việt Nam nói chung.

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202307/Images/z4511847031754-d2d73cd29aff331f385e7f5a51e83aa1-20230713100024-e.jpg
Quang cảnh buổi làm việc của Hội đồng đánh giá luận án

Cũng tại buổi bảo vệ luận án, các thành viên trong Hội đồng đã lần lượt trình bày bản nhận xét, đánh giá luận án và đặt câu hỏi cho NCS. Thư ký hội đồng tổng hợp các ý kiến nhận xét của các nhà khoa học, các cơ sở đào tạo trên cả nước về bản tóm tắt luận án. NCS. Cao Thị Mai trả lời câu hỏi của các thành viên Hội đồng và các nhà khoa học để làm rõ hơn về những vấn đề liên quan đến luận án.

Kết quả, luận án của NCS Cao Thị Mai được Hội đồng đánh giá là công trình công phu, nghiêm túc, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn, thiết thực trong việc tìm hiểu, học tập ở các nhà trường và nghiên cứu khoa học. Hội đồng nhất trí thông qua kết quả luận án và đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức cho phép NCS Cao Thị Mai được bảo vệ tại Hội đồng đánh giá luận án cấp Trường sau khi đã chỉnh sửa luận án theo kết luận của Hội đồng./.

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202307/Images/z4511847224159-e917a360c25772b37cbd534bf8dcb981-20230713100026-e.jpg

NCS Cao Thị Mai chụp ảnh lưu niệm với các thầy, cô hướng dẫn và Hội đồng đánh giá luận án 

Trung tâm CNTT&TT

Tin nổi bật

Tuyển sinh 2024

Đào tạo sau đại học