Thông tin về Luận án Tiến sĩ của NCS. Cao Thị Mai, chuyên ngành Văn học Việt Nam

07/12/2023

Tên đề tài luận án: Cảm quan sinh thái trong văn học Mường (Khảo sát qua Mo Đẻ đất đẻ nước và các tác phẩm văn học hiện đại tiêu biểu). Chuyên ngành: Văn học Việt Nam. Mã số: 9220121. Mời quý vị quan tâm đến Luận án Tiến sĩ của NCS. Cao Thị Mai xem thông tin chi tiết tại đây:

Tin nổi bật

Tuyển sinh 2024

Đào tạo sau đại học