Bài thơ: Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn 2024

28/02/2024

Cứ mỗi độ xuân về,

Mưa rơi từng kẽ lá.

Mưa gieo vào khoảnh khắc,

Lòng nhớ Bác khôn nguôi…

 

Sáng nay mưa nhẹ rơi,

Trên sảnh trường đại học.

Bao nhiêu là ước nguyện,

Theo lời Bác “Trồng cây”.

 

Tuổi trẻ và mùa xuân,

Ươm mầm cây xanh mãi.

Xuân qua hè lại tới,

Cây sẽ lớn dần lên.

 

Như mùa xuân của đảng,

Thực hiện tết trồng cây.

Ươm mầm xanh đất nước,

Lòng nhớ Bác khôn nguôi.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Nguyễn Văn Tuấn

Trung tâm Thông tin – Thư viện

Một số hình ảnh hướng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" của Trường Đại học Hồng Đức:

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202402/Images/z5199442241351-5792d2d1e05b7499bb8d8e9dbc2b8758-20240228092732-e.jpgMedia/1_hdu_home/FolderFunc/202402/Images/z5199442282957-65909ebf4691e3cad0414dc2ddfcc275-20240228092740-e.jpg

PGS.TS. Bùi Văn Dũng – Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ"

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202402/Images/z5199442318822-1cb932b266f5c1bb2baadb0d5e6bee04-20240228092741-e.jpg

PGS.TS. Đậu Bá Thìn – Phó Hiệu trưởng Nhà trường hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" 

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202402/Images/z5199442362018-649c317f25bb7d41c1030af7df1b7f62-20240228092741-e.jpg

ThS. Lê Văn Hà  – Chủ tịch Công đoàn trường hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" 

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202402/Images/z5199442949619-3829f446d472f9cb34a2062ed4e7a16a-20240228092828-e.jpg

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202402/Images/z5199442495634-c1408a5ad40ba55dae4b2a0bdfc593b7-20240228092751-e.jpg

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202402/Images/z5199442535632-18a6050126c1b52621ef91e74e02e931-20240228092751-e.jpg

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202402/Images/z5199442453801-90748cdc6d8aa310675f3e601d7c8736-20240228092751-e.jpg

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202402/Images/z5199442411861-5761f5cf76f31ed14782bd2bd362738f-20240228092742-e.jpg

Cán bộ giảng viên Nhà trường hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ"

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202402/Images/z5199382189945-c62a0eebfecda929dc41b2f38e557c59-20240228095827-e.jpg

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202402/Images/z5199443058854-19d489a0cdbc3460673b0ea9d522361e-20240228093019-e.jpg

Các bạn học sinh, sinh viên hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ"

Tin nổi bật

Tuyển sinh 2024

Học sinh, Sinh viên, Học viên