Trường Đại học Hồng Đức tổ chức thẩm định chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, mã số 8340201

12/01/2024

Chiều ngày 12/01/2024, tại Trường Đại học Hồng Đức, Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, mã số 8340201 đã làm việc và thẩm định các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo.

 

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202401/Images/z5064798392741-867f44c42d1e9c66e153c2b830f9e096-20240112042055-e.jpg

GS.TS. Nguyễn Văn Tiến – Học Viện Ngân hàng làm Chủ tịch Hội đồng phát biểu chủ trì buổi đánh giá thẩm định

Hội đồng thẩm định được tổ chức theo Quyết định 61/QĐ-ĐHHĐ ngày 05/01/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức do GS.TS. Nguyễn Văn Tiến – Học Viện Ngân hàng làm Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS. Lê Đức Hoàng - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, ủy viên phản biện 1; TS. Nguyễn Thị Loan – Sở Tài chính tỉnh Thanh Hoá, ủy viên phản biện 2; TS. Lê Huy Chính – Trường Đại học Hồng Đức, ủy viên; PGS. TS. Nguyễn Thị Loan –Trường Đại học Hồng Đức, ủy viên thư ký. Tham dự buổi thẩm định còn có PGS.TS. Lương Kim Phượng – Trưởng phòng QLĐT SĐH; PGS.TS. Lê Quang Hiếu – Trưởng khoa KT – Quản trị kinh doanh và các cán bộ, giảng viên là thành viên trong Hội đồng xây dựng đề án mở ngành.

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202401/Images/z5064798411158-921b4c024ce1c9ec55f3ff3df8cb9265-20240112042104-e.jpg

TS. Ngô Việt Hương – Trưởng bộ môn Tài chính - Ngân hàng, khoa KT -QTKD trình bày tổng quát chương trình đào tạo phục vụ mở chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng trình độ Thạc sĩ

Tại Hội đồng thẩm định, TS. Ngô Việt Hương – Trưởng bộ môn Tài chính - Ngân hàng, khoa KT -QTKD đã trình bày tổng quát chương trình đào tạo phục vụ mở chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng trình độ Thạc sĩ. Theo đó, TS. Ngô Việt Hương nhấn mạnh: Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng theo định hướng ứng dụng, giúp người học có phẩm chất chính trị, đạo đức, trách nhiệm; có kiến thức liên ngành, kiến thức lý thuyết và thực tiễn về hoạt động của các ngân hàng, hoạt động tài chính trong doanh nghiệp, tổ chức; các kỹ năng chuyên sâu về lĩnh vực tài chính - ngân hàng; các kỹ năng phù hợp để quản trị, quản lý, hoạch định chính sách liên quan đến vấn đề thực tiễn thuộc lĩnh vực tài chính - ngân hàng; năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm để thực hiện quản lý và cải tiến các hoạt động chuyên môn, thích ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh chuyển đổi số. Nội dung chương trình đào tạo gồm: 60 tín chỉ; thời gian đào tạo từ 18 đến 24 tháng.

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202401/Images/z5064798423266-43ef8c8619dc66bb7cb123e7447330d5-20240112042109-e.jpg

PGS.TS. Lê Quang Hiếu, Trưởng khoa KT – Quản trị kinh doanh phát biểu tại buổi đánh giá thẩm định

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, các thành viên Hội đồng thẩm định đã đánh giá khách quan, khoa học về chương trình đào tạo Tài chính - Ngân hàng trình độ Thạc sĩ; khẳng định chương trình đào tạo đảm bảo các yêu cầu về căn cứ xây dựng, mục tiêu, cấu trúc, nội dung chương trình đào tạo, đề cương chi tiết của học phần/môn học. Đồng thời, Hội đồng thẩm định cũng nêu những góp ý, gợi mở với Hội đồng xây dựng chương trình đào tạo những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung để hoàn thiện chương trình đào tạo trước khi ký Quyết định ban hành tuyển sinh đào tạo chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng trình độ Thạc sĩ.

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202401/Images/z5064798410534-d24d6bb9add46d35171e3d8753283fb2-20240112042104-e.jpg

Quang cảnh buổi đánh giá thẩm định

Kết quả, chương trình đào tạo chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng trình độ Thạc sĩ của Trường Đại học Hồng Đức được Hội đồng thẩm định thông qua và thống nhất để Trường tiếp tục hoàn chỉnh trước khi được ban hành.

Trên cơ sở kết quả thẩm định, Nhà trường sẽ tiếp thu, hoàn thiện chương trình đào tạo chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng trình độ Thạc sĩ và tiến hành các công việc tiếp theo để hoàn thiện đề án mở ngành và kịp thời tuyển sinh trong năm 2024./.

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202401/Images/z5064798399188-543d772d8b2b978d55c49179713120ab-20240112042055-e.jpg

Đại biểu tham dự và Hội đồng đánh giá thẩm định CTĐT chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng trình độ Thạc sĩ chụp ảnh lưu niệm

Trung tâm CNTT&TT

Tin nổi bật

Tuyển sinh 2024

Đào tạo sau đại học