Sinh viên Trường Đại học PolyTech Tours, Cộng hòa Pháp sang học tập tại Trường Đại học Hồng Đức

30/01/2024

Thực hiện chương trình hợp tác, trao đổi sinh viên quốc tế hằng năm, ngày 29/1/2024, Trường Đại học Hồng Đức đã đón 6 sinh viên Trường Đại học PolyTech Tours, Cộng hòa Pháp sang học tập tại khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông theo chương trình công nhận tín chỉ giữa Trường Đại học Hồng Đức và Đại học PolyTech Tours.
Media/1_hdu_home/FolderFunc/202401/Images/1-20240130104934-e-20240130093404-e.jpg

Học viên cao học chuyên ngành CNTT, Đại học PolyTech Tours, Cộng hòa Pháp sang Trường Đại học Hồng Đức học tập

Đây là những học viên cao học chuyên ngành CNTT, Trường Đại học PolyTech Tours, Cộng hòa Pháp sang Trường Đại học Hồng Đức học tập và được công nhận kết quả đánh giá đối với một số học phần chuyên ngành về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, thị giác máy tính và hệ thống nhúng. 

Sáng ngày 30/01/2024, 06 học viên đã có buổi học đầu tiên tại Khoa CNTT&TT do PGS.TS. Phạm Thế Anh giảng dạy với chủ đề: “Computer Vision and AI on embedded systems”.

Một số hình ảnh tại buổi học: 

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202401/Images/4-20240130105421-e-20240130094318-e.jpgMedia/1_hdu_home/FolderFunc/202401/Images/736-e-20240130094810-e.jpg
Media/1_hdu_home/FolderFunc/202401/Images/2-20240130105410-e-20240130094318-e.jpg

Trung tâm CNTT&TT

Tin nổi bật

Tuyển sinh 2024

Hợp tác quốc tế