Lễ Khai giảng khóa học Giáo dục Quốc phòng và an ninh cho K103/2024-ĐHHĐ, sinh viên Trường Đại học Hồng Đức

19/03/2024

Sáng ngày 19/03/2024, tại sân duyệt đội ngũ, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQPAN), Trường Đại học Hồng Đức đã tổ chức Lễ Khai giảng khóa học GDQPAN cho K103/2024 – ĐHHĐ, sinh viên Trường Đại học Hồng Đức.
Media/1_hdu_home/FolderFunc/202403/Images/z5262892876410-abb139e8d4f16b662ee9e2957c109ff7-20240319085125-e.jpg

Đại biểu tham dự Lễ khai giảng thực hiện nghi thức Chào cờ

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202403/Images/z5262892925533-2f84c40f595c2ff05e7cd19e0b4e75d0-20240319085425-e.jpg
Các bạn sinh viên thực hiện nghi thức chào cờ tại Lễ khai giảng

Tham dự Lễ khai giảng có PGS.TS. Đậu Bá Thìn – Phó Hiệu trưởng Nhà trường; ThS. Phạm Văn Hùng - Phó Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc Trung tâm GDQPAN; đại diện lãnh đạo các phòng, ban chức năng, các tổ chức, đoàn thể cấp trường; lãnh đạo các khoa đào tạo; tập thể cán bộ giảng viên, nhân viên Trung tâm GDQPAN và 663 sinh viên tham gia khóa học của 08 khoa đào tạo (Khoa Khoa học Xã hội, khoa Khoa học Tự nhiên, khoa Nông Lâm Ngư nghiệp, khoa Công nghệ thông tin và truyền thông, khoa Tâm lý – Giáo dục, khoa Giáo dục Tiểu học, khoa Giáo dục mầm non và khoa Ngoại ngữ) trong Nhà trường.

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202403/Images/z5262892838701-7ac8427fe0387830fd8d58eb9274274f-20240319085124-e.jpg

 Đại biểu tham dự Lễ khai giảng

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202403/Images/z5262892992742-36148266dac2192029152b0ce2302f60-20240319085426-e.jpg

 ThS. Phạm Văn Hùng - Phó Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc Trung tâm GDQPAN phát biểu tại Lễ khai giảng

Tại Lễ khai giảng, ThS. Phạm Văn Hùng - Phó Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc Trung tâm GDQPAN đã nhấn mạnh: Trong thời gian học tập tại Trung tâm, các em sinh viên sẽ được bồi dưỡng những nội dung cơ bản về: Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng cộng sản Việt Nam; công tác quốc phòng và an ninh; quân sự chung; kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật. Khi hoàn thành khóa học, các em sẽ nắm chắc đường lối quân sự của Đảng trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc; kết hợp phát triển kinh tế xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; trên cơ sở đó nâng cao nhận thức và trách nhiệm đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng niềm tin chiến thắng trong phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình – bạo loạn lật đổ của các thế lục thù địch, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa; nắm vững các nội dung công tác quốc phòng và an ninh; vận dụng sáng tạo kiến thức đã học vào thực tiễn; hiểu biết một số kỹ năng cơ bản của người chiến sỹ bộ binh trong huấn luyện và chiến đấu; thực hiện được đội ngũ đơn vị cấp Tiểu đội, Trung đội, thành thạo kỹ thuật bắn súng Tiểu liên AK; biết vận dụng các kỹ năng quân sự trong hoạt động. Cũng tại khoá học, các em sẽ ăn ở tập trung tại Trung tâm theo nếp sống quân sự và môi trường quân đội gắn với thực hiện 11 chế độ trong ngày, 3 chế độ trong tuần.

 Media/1_hdu_home/FolderFunc/202403/Images/z5262893045480-6a89067e7e2941a110635bf9a2d12888-20240319085425-e.jpg

PGS.TS. Đậu Bá Thìn – Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại Lễ khai giảng

Phát biểu tại buổi Lễ, PGS.TS. Đậu Bá Thìn – Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã nêu rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác GDQPAN trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Môn học GDQPAN ngoài việc trang bị những kiến thức cơ bản về quốc phòng an ninh còn rèn luyện cho sinh viên tác phong sống, học tập, sinh hoạt nghiêm túc, đúng với kỷ luật quân đội; qua đó, tập trung trang bị, giáo dục và rèn luyện cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản để tham gia tích cực vào sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân; góp phần giáo dục, bồi dưỡng lòng yêu nước, yêu Tổ quốc Việt Nam XHCN cho sinh viên trong thời kỳ mới hiện nay. Phó Hiệu trưởng Đậu Bá Thìn tin tưởng rằng, các em sinh viên sẽ vượt qua mọi khó khăn, không ngừng phát huy tính năng động, sáng tạo của tuổi trẻ, luôn cố gắng học tập, rèn luyện và tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong sinh hoạt để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong khoá học.

Theo kế hoạch, khoá học GDQAN cho K103/2024 – ĐHHĐ, sinh viên Đại học Hồng Đức sẽ diễn ra trong trong vòng 01 tháng, từ ngày 18/03/2024 đến ngày 12/4/2024 với sự tham gia của 663 sinh viên K26 của Nhà trường./.

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202403/Images/z5262892811579-4ee74f626c91ab30fcfdf339917b7fd4-20240319085125-e.jpg
 
Trung tâm CNTT&TT

 

Tin nổi bật

Tuyển sinh 2024

Tin tức - Sự kiện