Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Hồng Đức nhiệm kỳ 2019 – 2024 họp phiên thường kỳ

03/10/2023

Chiều ngày 03/10/2023, Hội đồng Khoa học và Đào tạo (KH&ĐT) Trường Đại học Hồng Đức nhiệm kỳ 2019 – 2024 tổ chức phiên họp thường kỳ. Nội dung chính của phiên họp là thảo luận và thống nhất kết quả rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chương trình đào tạo áp dụng cho khóa tuyển sinh từ năm 2023. PGS.TS Bùi Văn Dũng – Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT chủ trì phiên họp.

Tham dự phiên họp còn có PGS.TS. Lê Viết Báu – Chủ tịch Hội đồng trường; các đồng chí trong Ban Giám hiệu Nhà trường, các thành viên Hội đồng và đại diện lãnh đạo các đơn vị có liên quan.

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202310/Images/63a63d925f5d8b03d24c2-20231003070955-e.jpg

PGS.TS Bùi Văn Dũng – Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT phát biểu chủ trì phiên họp.

Với mục tiêu phấn đấu trở thành một cơ sở giáo dục đại học đa ngành, định hướng ứng dụng đạt chuẩn quốc gia, có một số ngành đạt chuẩn quốc tế; là trung tâm nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ lớn phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh và các địa phương trong cả nước; hiện  Trường Đại học Hồng Đức có 06 chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ, 20 chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ và 36 ngành đào tạo trình độ kỹ sư, cử nhân đại học thuộc 5 lĩnh vực: Sư phạm – Giáo dục; Kinh tế - Quản lý – Luật; Khoa học Tự nhiên; Kỹ thuật công nghệ; Nông lâm ngư nghiệp; Xã hội nhân văn và hành vi. Các chương trình đào tạo được thiết kế có tính ứng dụng thực tiễn cao. Bên cạnh việc phát triển các chương trình đào tạo mới, hàng năm Nhà Trường cũng đã tổ chức điều chỉnh, cập nhật các chương trình đào tạo truyền thống theo triết lý tăng cường tính liên thông giữa các ngành/nghề đào tạo; từng bước tạo điều kiện cho người học được học theo triết lý giáo dục khai phóng, cá nhân hóa và học tập suốt đời. Các học phần thực hành được thiết kế tăng thời lượng nhằm mục tiêu cho người học có cơ hội ứng dụng lý thuyết vào thực tiễn và rèn nghề… từ đó nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần tăng tỉ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp của Nhà trường lên 92% (số liệu điều tra khảo sát năm 2022).

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202310/Images/917e226c40a394fdcdb24-20231003070953-e.jpg

TS. Lê Minh Hiền – Phó Trưởng phòng Quản lý Đào tạo trình bày báo cáo tại phiên họp

Tại phiên họp, TS. Lê Minh Hiền – Phó Trưởng phòng Quản lý Đào tạo đã trình bày báo cáo kết quả rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chương trình đào tạo áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 2023. Năm 2023, Nhà trường điều chỉnh chương trình đào tạo với 23 chương trình trình độ đại học chính quy. Công tác điều chỉnh diễn ra với một số hoạt động như: Điều chỉnh mục tiêu, chuẩn đầu ra CTĐT phù hợp với chiến lược  phát triển, triết lý giáo dục của Nhà trường, quy định của Bộ GD&ĐT và khung trình độ quốc gia Việt Nam; rà soát và chỉnh sửa mục tiêu, chuẩn đầu ra CTĐT, mô tả CTĐT, đề cương học phần, tăng số tín chỉ thực hành trong từng học phần và CTĐT; khảo sát lấy ý kiến của các bên liên quan và tham khảo các CTĐT trong nước và quốc tế….

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202310/Images/11ceaa1fc8d01c8e45c110-20231003070959-e.jpg
TS. Hoàng Nam - Phó Hiệu trưởng phát biểu tại phiên họp
Media/1_hdu_home/FolderFunc/202310/Images/705e15b67779a327fa686-20231003070943-e.jpg
PGS.TS. Đậu Bá Thìn - Phó Hiệu trưởng phát biểu tại phiên họpMedia/1_hdu_home/FolderFunc/202310/Images/3ad6f70e95c1419f18d011-20231003070940-e.jpg

PGS.TS. Hoàng Thị Mai - Phó Hiệu trưởng phát biểu tại phiên họp

Tại phiên họp, các thành viên trong Hội đồng đã thảo luận và đi đến thống nhất thông qua một số vấn đề liên quan đến chương trình đào tạo trình độ đại học, như: Chương trình đào tạo các môn chung, các học phần mới phù hợp với xu hướng đào tạo nguồn nhân lực hiện nay của xã hội, các học phần cần chuyển đổi, các học phần tự chọn; những điểm cần bổ sung chỉnh sửa trong một số học phần nhằm đáp ứng khối lượng kiến thức ngành và tăng thời lượng thực hành, thực tế cho sinh viên phù hợp với đào tạo theo hướng ứng dụng hiện nay.

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202310/Images/e4cb0e376cf8b8a6e1e98-20231003070951-e.jpg

TS. Nguyễn Văn Toàn - Trưởng khoa GDTC phát biểu tại phiên họp

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202310/Images/7984c241a08e74d02d9f9-20231003070945-e.jpg

PGS. TS. Phạm Thế Anh - Trưởng khoa CNTT&TT phát biểu tại phiên họp

Phát biểu kết luận phiên họp, PGS.TS. Bùi Văn Dũng - Hiệu trưởng cảm ơn các thành viên của Hội đồng KHĐT Nhà trường đã tham dự và đóng góp ý kiến với những góc nhìn khách quan, khoa học và góp phần vào sự phát triển của hoạt động đào tạo Nhà trường trong giai đoạn mới. PGS.TS. Bùi Văn Dũng nhấn mạnh: Hội đồng thống nhất thông qua kết quả rà soát, điều chỉnh, bổ sung 23 chương trình đào tạo trình độ đại học áp dụng cho khoá tuyển sinh năm 2023, đồng thời đề nghị các đơn vị đào tạo và các phòng ban liên quan bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện các chương trình đào tạo theo góp ý của các thành viên Hội đồng và trình Hiệu trưởng phê duyệt ban hành thực hiện./.

Trung tâm CNTT&TT

Tin nổi bật

Tuyển sinh 2024

Thông tin đào tạo