Lễ Bế giảng khóa học Giáo dục Quốc phòng và an ninh cho K105/2024-ĐHHĐ, sinh viên Trường Đại học Hồng Đức

31/05/2024

Sáng ngày 31/05/2024, tại sân duyệt đội ngũ, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQPAN), Trường Đại học Hồng Đức đã tổ chức Lễ Bế giảng khóa học GDQPAN cho K105/2024 – ĐHHĐ, sinh viên K26 Trường Đại học Hồng Đức.

Tham dự Lễ Bế giảng có PGS.TS. Hoàng Thị Mai – Phó Hiệu trưởng Nhà trường; ThS. Phạm Văn Hùng - Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc Trung tâm GDQPAN; đại diện lãnh đạo các phòng, ban chức năng, các tổ chức, đoàn thể cấp trường; lãnh đạo các khoa đào tạo; tập thể cán bộ giảng viên, nhân viên Trung tâm GDQPAN và gần 600 sinh viên tham gia khóa học của 03 khoa đào tạo (Khoa KT- QTKD, Khoa Luật, khoa Kỹ Thuật Công nghệ) trong Nhà trường.

Media\1_hdu_home\FolderFunc\202405\Images/1f9a7860-20240531102302-e.jpg

Đại biểu tham dự lễ bế giảng 

Media\1_hdu_home\FolderFunc\202405\Images/1f9a7932-20240531102313-e.jpg

ThS. Phạm Văn Hùng - Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc Trung tâm GDQPAN phát biểu tại lễ bế giảng

Khoá học GDQAN cho K105/2024 – ĐHHĐ, sinh viên Đại học Hồng Đức sẽ diễn ra trong trong vòng 01 tháng, từ ngày 06/05/2024 đến ngày 31/05/2024. Tại Lễ bế giảng, ThS. Phạm Văn Hùng - Phó Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc Trung tâm GDQPAN cho biết: Các sinh viên đã chấp hành tốt các qui định lên xuống lớp đúng giờ, tập trung nghe giảng một cách nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả. Trong các giờ học thực hành, các em đã cố gắng luyện tập bảo đảm đủ khối lượng các giáo án qui định, thực hiện học mới ôn cũ, lý luận gắn với thực hành. Trong rèn luyện ngoài các nghiệp vụ quốc phòng an ninh, các Thầy cô chú trọng rèn luyện kỉ luật, lễ tiết, tác phong về ăn mặc, nói năng, cư xử, nếp sống tập thể, quan hệ bạn bè, ý thức chấp hành mệnh lệnh, nội qui, qui định. Vì vậy khoá học đã xây dựng được tinh thần đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, ý thức tự quản cao. Khoá học GDQAN của K105/2024 – ĐHHĐ có tổng số 587 sinh viên, trong đó có 562 (đạt 96%) sinh viên đã hoàn thành thành khóa học; tỷ lệ sinh viên đạt loại xuất sắc, giỏi là 90 em chiếm 16%, khá 361 chiếm 62,5%, trung bình 111 em chiếm 19,2%.

 
Media\1_hdu_home\FolderFunc\202405\Images/1f9a7942-20240531102509-e.jpg

PGS.TS. Hoàng Thị Mai – Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại lễ bế giảng

Phát biểu tại buổi Lễ, TS. Hoàng Thị Mai – Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã nêu rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác GDQPAN trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Môn học GDQPAN ngoài việc trang bị những kiến thức cơ bản về quốc phòng an ninh còn rèn luyện cho sinh viên tác phong sống, học tập, sinh hoạt nghiêm túc, đúng với kỷ luật quân đội; qua đó, tập trung trang bị, giáo dục và rèn luyện cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản để tham gia tích cực vào sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân; góp phần giáo dục, bồi dưỡng lòng yêu nước, yêu Tổ quốc Việt Nam XHCN cho sinh viên trong thời kỳ mới hiện nay. Phó Hiệu trưởng Hoàng Thị Mai cũng khen ngợi các bạn học viên: “Buổi lễ bế giảng được tổ chức trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, nhưng các em sinh viên vẫn tham gia đầy đủ các hoạt động nghi lễ với tinh thần vô cùng hào hứng, trình diễn màn duyệt đội ngũ, đồng diễn thể dục và tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ…. rất sổi động và chuyên nghiệp. Khóa học đã giúp các em trưởng thành hơn từ nhận thức đến tinh thần thái độ. Sự trưởng thành của các em là động lực cho các thầy các cô trong hoạt động đào tạo của Nhà trường.

Tại lễ bế giảng, lãnh đạo Trung tâm GQQPAN đã công bố các quyết định khen thưởng cho các bạn sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong khóa học; và phần thưởng cho các bạn sinh viên đạt giải trong các hoạt động ngoại khoá.

Một số hình ảnh tại lễ bế giảng:

Media\1_hdu_home\FolderFunc\202405\Images/1f9a7895-20240531102504-e.jpgMedia\1_hdu_home\FolderFunc\202405\Images/1f9a7888-20240531102310-e.jpgMedia\1_hdu_home\FolderFunc\202405\Images/1f9a7992-20240531102538-e.jpgMedia\1_hdu_home\FolderFunc\202405\Images/1f9a7954-20240531102516-e.jpg
Media\1_hdu_home\FolderFunc\202405\Images/1f9a7922-20240531102505-e.jpg

Trung tâm CNTT&TT

Tin nổi bật

Tuyển sinh 2024

Thông tin đào tạo