Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức tại huyện Triệu Sơn năm 2024

22/03/2024

Nhằm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển KT – XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, sáng ngày 22/03/2024, tại huyện Triệu Sơn, Trường Đại học Hồng Đức phối hợp với UBND huyện Triệu Sơn tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc nhóm đối tượng 3, 4 tại huyện Triệu Sơn theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Tham dự có ông Lê Quang Trung - Phó Chủ tịch huyện Triệu Sơn; ông Lê Xuân Khoa - Phó CVP UBND huyện. Về phía Trường Đại học Hồng Đức có PGS.TS. Đậu Bá Thìn - Phó Hiệu trưởng Nhà trường; TS. Lê Minh Hiền - Phó trưởng phòng QLĐT; các giảng viên giảng dạy và đông đảo học viên tham gia lớp bồi dưỡng.
Media/1_hdu_home/FolderFunc/202403/Images/1-20240323065246-e.jpg

 PGS.TS. Đậu Bá Thìn - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức phát biểu tại buổi khai giảng

 Khoá bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức tại huyện Triệu Sơn năm 2024 diễn ra từ ngày 22 - 26/3/2024. Các học viên sẽ được truyền đạt 06 chuyên đề: Tổng quan về các dân tộc ở Việt Nam; Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; Pháp luật và chính sách của nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số; Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số vững mạnh; Công tác quản lý nhà nước về văn hóa các dân tộc thiểu số; Công tác quốc phòng an ninh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Ngoài ra, các học viên cũng sẽ được tìm hiểu về thực tiễn đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh/thành phố hoặc cả nước; tọa đàm, trao đổi về một số vấn đề cụ thể (cùng các giải pháp) trong thực tiễn công tác dân tộc hiện nay.

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202403/Images/2-20240323071018-e.jpg

 Ông Lê Quang Trung - Phó Chủ tịch huyện Triệu Sơn phát biểu tại buổi khai giảng

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202403/Images/3-20240323065247-e.jpg

Quang cảnh buổi khai giảng

Thông qua lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ được cập nhật, trang bị kiến thức về dân tộc, văn hóa dân tộc thiểu số, chính sách dân tộc, góp phần nâng cao nhận thức, năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc./.

Trung tâm CNTT&TT

Tin nổi bật

Tuyển sinh 2024

Thông tin đào tạo